Besöksnäring

Visit Sweden har tagit på sig ansvaret för att vara nationell samordnare och datanav för besöksnäringsdata. Dataverkstaden har under längre tid gjort analyser och fört en dialog om att dela och använda data med olika aktörer inom besöksnäringen och kommer att bistå Visit Sweden i detta arbete.

I en första fas kommer Visit Sweden att fokusera sitt arbete på att etablera en dialog och ett samarbete med de stora nationella aktörerna inom området, det vill säga branschorganisationer, hotell- och restaurangkedjor med flera, samt påbörja arbetet med att bygga upp den nationella tekniska plattformen för detta ändamål. Givetvis är även de regionala och kommunala turism- och besöksnäringsorganisationerna viktiga aktörer i detta sammanhang.

Detta är ett långsiktigt arbete som vi löpande kommer att få rapportera om i våra månatliga lägesrapporter.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53