Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Åtaganden

För att kunna realisera dataverkstadens syfte och mål är det en kritisk framgångsfaktor att regionala samverkansforum etableras, stödjer och driver på arbetet med att dela och använda öppna och delade data, hos de regionala och kommunala verksamheterna i respektive region (län).

I grafiken nedan beskrivs principen för hur detta samarbete är tänkt att ske. Principer är att:

 • Dataverkstaden utvecklar och skapar grundförutsättningar
 • Regionala samverkansforum ser till att det som utvecklas får stor spridning
 • Regionala och kommunala verksamheter publicerar öppna data
Figur om samverkan på olika nivåer i dataverkstad


I kommande avsnitt beskrivs de roller och ansvar som dataverkstaden, regionerna och kommunerna åtar sig att uppfylla inom ramen för denna samverkan.

Dataverkstadens åtagande

Dataverkstadens åtar sig att erbjuda regioner och kommuner följande:

 • Avgiftsfri medverkan på utbildningsinsatser som arrangeras av dataverkstaden
 • Avgiftsfri medverkan i nationella projekt för att dela data enligt nationella specifikationer
 • Fri tillgång till nationella specifikationer, utbildningsmaterial, processbeskrivningar och liknande, som kan användas i det löpande arbetet med att identifiera, skapa och tillgängliggöra öppna och delade data
 • Stöd i arbetet med att etablera och bedriva en regional samverkan
 • Tillgång till expertis inom öppna och delade data från den nationella expertgruppen
 • Stöd vid kravställning på verksamhetssystem för inbyggd öppenhet som standard, samt etablering av en regional plattform för datadelning

Regionernas åtagande

Medverkande regioner åtar sig följande:

 • En regionalt samordningsansvarig person tillsätts, som medverkar i dataverkstadens nationella samverkansforum
 • En regional arbetsgrupp för att publicera öppna och delade data etableras, som består av representanter från regionen och kommunerna i länet
 • Aktiv medverkan i de projekt och utredningar som dataverkstaden löpande genomför
 • Aktivt arbeta för att publicering av öppna och delade data blir en naturlig del av verksamhetens informationsbehandling och digitala utveckling
 • Aktivt stimulera användningen av öppna och delade data, internt och hos externa målgrupper

Kommunernas åtagande

Medverkande kommuner åtar sig följande:

 • En ansvarig person för öppna och delade data tillsätts, som aktivt medverkar i den regionala arbetsgruppen och som driver på och samordnar det interna arbetet inom kommunen
 • En arbetsgrupp för att publicera öppna och delade data etableras inom kommunen, som består av representanter från kommunens förvaltningar och bolag, i tillämplig omfattning
 • Aktiv medverkan i de projekt och utredningar som den regionala arbetsgruppen (och indirekt dataverkstaden) löpande genomför
 • Aktivt arbeta för att publicering av öppna och delade data blir en naturlig del av verksamhetens informationsbehandling och digitala utveckling
 • Aktivt stimulera användningen av öppna och delade data, internt och hos externa målgrupper

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-02-17 10:32