Laddningspunkt

Datamängden ”laddningspunkt” var den öppna datamängd som hamnade på första plats och ansågs vara den mest prioriterade datamängden, när Sveriges regioner och kommuner svarade på dataverkstadens enkät om särskilt viktiga datamängder.

Med laddningspunkt avses en geografisk position och egenskaper för en laddningsstation där det går att ladda ett elfordon (bil, lastbil etc.).

Det fina i sammanhanget är att denna data redan finns samlad i en nationell databas som tagits fram inom ramen för samordningsuppdraget SOFT (2016-2019) av Energimyndigheten tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket. Datan finns tillgänglig som öppen data via ett API. Det finns även möjlighet att rapportera in information om nya laddpunkter via denna lösning.

Ni kan läsa mer om hur man får tillgång till den öppna datan på Energimyndighetens hemsida; 

Använd laddstationsdata till kartjänster eller appar

Sammantaget innebär detta att dataverkstaden inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder med denna datamängd förutom att sprida information om att datan redan går att få tillgång till genom nationella lösningen.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Datamängden förväntas bidra till det globala hållbarhetsmålet

11 – ”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”, och delmål

11.2 – ”Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53