Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vägledning för grillplatser som öppna data

Grillplatser, deras utformning, egenskaper och placering, hamnar som nummer 47 på den prioriterade listan om särskilt viktiga datamängder inom kommunal och regional sektor. Datamängden tillhör området ”Besöksnäring och rekreation”.

Specifikationen för grillplatser arbetades fram under 2022 för att öka tillgången till denna data tillsammans med webbplatsen grillplatser.nu.

Oftast är det samma verksamhet som har skötselansvar för badplatser, grillplatser, lekplatser och utegym och därför rekommenderar vi att denna data sammanställs och publiceras som öppna data i samband med att de skötselkontroller som kommuner löpande genomför av dessa anläggningar.

Specifikationen för grillplatser finns publicerad på Sveriges dataportal;

Grillplatser - Sveriges dataportal

Intressenter

Förutom det uppenbara att besöksnäring och fritid är viktiga argument för att locka och behålla kommuninvånare, besökare och basturism, finns det intressenter inom intern verksamhet. Inte sällan är grillplats, badplats och andra typer av kommunen skötta ytor eller platser, något som kanske inte dokumenterats eller lagrats systematiskt. Underhålls- eller skötselplan upprättas generellt där kommun har ett uttalat uppdrag, men detta kan vara statisk data som i bästa fall underhålls årsvis.

I exempelvis Mariestads kommun finns grill- och badplatser som är privat skötta av camping, markägare eller fritidsföreningar. Dessa platser gör kommunen i vissa fall reklam för på sina externa webbplatser, men kännedomen om dessa internt är svag då de inte upptas i kommunens skötselplaner. Genom att nyttja den här specifikationen får kommunen en central överblick över grillplatser, både de egna och de som finns i kommunen och alla verksamheter kan hämta uppgifter om grillplats på en enda fastställd plats.

Datamängden kan vara 

  • grund för, eller komplettera kommunens skötselplan
  • ingångspunkt för kontaktvägar för felanmälan
  • stöd för publicera officiell information om bad på kommunens webbplats

Att internt och externt kunna hänvisa till en enda plats där all aktuell data kring grillplatser finns, kommer att minska mängden onödiga förfrågningar internt samt minska osäkerheten och höja kvaliteten på svar till frågeställaren.

Identifierade konsumenter

Tidigt inför framtagandet av specifikationen kontaktades Grillplatser.nu som varit behjälpliga med idéer och tankar kring utformningen. Flera attribut delas mellan datamodell som grillplatser.nu använder och därför kan den tjänsten relativt enkelt importera data som kommunerna publicerar. Detta gör att publicerad data ganska omgående kan bli en tjänst eller berika befintlig tjänst.

Datamodellen

För att förenkla underhållet av datan i modellen, är modellen definierad som en tabell och ska publiceras som CSV – kommaseparerad text. Du som publicist kan även välja andra format, men CSV är huvudformatet som specifikationen innehåller.

Tabulärt CSV-format gör att man med enkelhet kan underhålla och bearbeta datat i ett kalkylblad typ Excel och sedan exportera från kalkylbladet till CSV utan någon särskild programvara. Exempelvis i Mariestads kommun underhåller man datamängden i en Sharepoint-lista eller ”Microsoft Lists” i Office 365. Det här gör att man ute i fält kan köra Microsoft Lists-appen och enkelt och överskådligt sköta uppdatering av egenskaper när man befinner sig på platsen.

Av datamodellens attribut är det enbart några få som är obligatoriska – tanken är att du ska kunna publicera data utan att känna till varje egenskap hos en grillplats. För att skapa verkligt värde rekommenderas du att fylla i så många attribut du kan och särskilt viktiga är kontaktvägar till kommunen, på attribut nummer 8 och 9.

Insamling av data

Många kommuner upprättar skötselplan för ytor och platser de ansvarar för skötsel av. Ibland sträcker sig dessa planera enbart över de badplatsers om är kommunens men ibland täcker de även platser som är privatägda men som starkt förknippas med kommunen.

I vissa kommuner finns data i verksamhetssystem som kan gå att exportera och sedan komplettera, en del kommuner har fasta data kring platserna i exempelvis Excel format eller i någon annan strukturerad form. Vissa saknar detta helt och har enbart ”know-how” i huvudet på de som är direkt involverade i skötsel av en plats, kanske i kombination med officiell turistinformation på en extern webbplats.

I Mariestads kommun som exempel, har vi skapat listor i Office 365 i appen ”Lists” som motsvara attributen i datamodellen.

Genom appen ”Lists” som går att ladda ner till mobiltelefon, kan personer ute i fält inventera och uppdatera informationen och attributen som beskriver platsen direkt. Appen skapar ett enkelt och lättläst ”formulär” av den tabulära datan.

Det gör att datan blir enklare att underhålla och lätt att uppdatera. Det krävs ingen särskild utrustning annat än en mobiltelefon och behörighet/licens för Office365.

Listan över grillplatser blir sedan en officiell plats för alla som behöver veta något om grillplatser i kommunen – genom läsbehörighet kan man ge möjlighet för turistorganisation eller Kontaktcenter/medborgarkontor/invånarkundtjänst att läsa och förmedla information om en grillplats till turister och besökare. Den som ska ta fram en trycksak eller underhålla en externwebb med information grillplatser, hänvisas till listan där uppdaterad data finns. Kort sagt gör man jobbet att samla ihop och kontrollera datan om grillplats en gång, alla läser sedan samma datakälla.

På dataportal.se finns specifikationen för badplatsen beskriven med exempelfil i Excel-format, CSV-format och med en omfattande beskrivning av varje attribut. Det är viktigt att du följer specifikationen exakt. Ta aldrig bort kolumner, lägg aldrig till egna. Stava kolumnnamnen exakt.

Publicering av data

När du är klar med din datamängd i exempelvis Excel, kan du enkelt exportera ut filen som CSV – det format som ska användas när du publicerar filen i din Öppna Data-katalog/metakatalog. I Excel väljer du ”Arkiv -> Spara en kopia” och i valet för filformat ”CSV (kommaavgränsad)” – exakt vad det står kan skilja från olika versioner. Testa att lägga till filen i din metakatalog och provkör så att den går att läsa och följer specifikationen exakt.

Var noga med att peka ut den specifikation som du har använt för datan, du hittar den specifikationen på dataportal.se. Om du är osäker på hur publiceringen ska gå till kan du kika på andra som publicerat en lika dan datamängd på dataportal.se, och som har använt samma specifikation som dig. I specifikationen finns angivet vilka metadataattribut som är minsta krav för en publicering.

Wikidata

I datamodellen kan man länka till Wikidata. Det är fördelaktigt om du använder detta attribut, då det ger din data helt andra dimensioner och en konsument av datan möjligheter att lära sig mycket mer om miljön runt grillplatsen. Kika på sektion 3.2 i specifikationen för att få till denna länkning som är värdefull om den är med i din publicerade datamängd!

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-08-08 13:26