Dokument- och ärendehantering

Dataverkstaden har etablerat ett samarbete med systemleverantörerna Formpipe, Sokigo och TietoEvry om datamängder som hanteras i dokument- och ärendehanteringssystem samt diarier.

Samarbetet syftar till att identifiera datamängder som är lämpliga att göra tillgängliga och dela som öppna data från denna typ av system, samt att skapa en standardiserad lösning för detta ändamål. Det omfattar dels att ta fram standardiserade datamodeller och specifikationer, dels API för att göra dessa data tillgängliga i maskinläsbara format.

DIGG:s rekommendationer avseende API och tillgängliggörande av information kommer att ligga till grund för detta arbete.

Den 19 oktober genomförde vi ett webbinarium där vi berättade om den lösning som vi utvecklat tillsammans för att publicera data från den digitala anslagstavlan som öppen data. Klicka på länken för att se webbinariet i efterhand;

Anslagstavlan som öppna data - torsdag 19 oktober 

Nu kommer vi gå vidare i denna utveckling och utveckla en liknande lösning för att dela grundläggande information om nämndsärenden som öppna data. Vi kommer löpande rapportera hur arbetet fortskrider i våra lägesrapporter.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53