Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsklassningar

I takt med att nya datamängder identifieras och utvecklas till standardiserade öppna och delade datamängder, kommer informationsklassningar att genomföras som en del av denna process. Informationsklassningarna kommer att lagras och publiceras i ett informationsklassningsbibliotek på denna sida.

Infosäkkollen – en bra vägledning från MSB

Infosäkkollen är ett verktyg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Med verktyget kan organisationen själv undersöka vilken nivå arbetet befinner sig på och hur det kan utvecklas. Resultatet ger underlag för planering och prioritering, och med regelbundna uppföljningar kan utvecklingen följas över tid. Detta arbete är inte minst viktig när man arbetar tillgängliggöra öppna och delade data. Vi är övertygade om att detta verktyg kan vara ett stöd och underlätta arbetet med informationsklassningar och liknande hos regionala och kommunala verksamheter.

Infosäkkollen (msb.se)

KLASSA – ett informationsklassningsverktyg

Sveriges Regioner och Kommuner (SKR) har utvecklat ett verktyg som kan användas för att genomföra informationsklassningar och konsekvensbedömningar av information och data. Klassa består av tre delar: informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav.

En verksamhetsnära systemförvaltare gör tillsammans med systemägare, användare och informationssäkerhetssamordnare klassningen och får sedan ett förslag på handlingsplan. Därefter görs en självskattning av hur väl åtgärderna i handlingsplanen är uppfyllda. Klassningen kan även användas i samband med upphandling för att få förslag på krav. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska arbetet med förvaltning av enskilda verksamhetssystem och i det systematiska kvalitetsarbetet på övergripande nivå.

Klassningen i Klassa bygger på modellen för informationsklassning i Metodstöd för införande av Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS).

Läs mer på SKR:s hemsida:

Klassa - SKR

Senast uppdaterad: 2024-03-27 09:56