Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Point-Of-Interest

Data om points of interest (POI) är en datamängd som tillhör området Stadsplanering och är prioriterat som nummer femton (15) i vår lista över särskilt viktiga datamängder (topp-100-listan). Vi har i dialog med kommuner, regioner, myndigheter, och datakonsumenter tagit fram en specifikation för detta ändamål.

Syftet med specifikationen är att beskriva information om POI på ett enhetligt och standardiserat vis och därigenom göra det enklare för kommuner och regioner i Sverige att publicera datamängder som beskriver POI – och såklart underlätta datakonsumenternas användning av dessa data. Specifikationen har baserats på arbetet med informationsmodeller för upplevelser inom besöksnäringen.

POI och sevärdheter är två begrepp som ligger väldigt nära varandra, men det finns en viktig skillnad mellan dem vilket lett till att vi tagit fram en specifikation för POI och en för sevärdheter.

  • POI är en intressepunkt som kan vara intressant för en person att besöka eller känna till, beroende på vart personen just nu befinner sig eller vill ta sig till, som exempelvis bankomat, toalett eller närmsta apotek.
  • En sevärdhet är en plats som besökare tar sig till av eget intresse för att platsen i sig självt är intressant att uppleva.

Intressenter

I oktober 2021 släppte regeringen sin nationella datastrategi och en
Nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring (pdf)

Den första strategin förespråkar att tillgängliggöra öppna data för återanvändning, och i den andra strategin uppmärksammas hur tillgången till data är en viktig förutsättning för att utveckla nya digitala tjänster inom besöksnäringen. Således anses data inom besöksnäringen, som exempelvis data om POI, vara viktiga att publicera öppet för att utveckla besöksnäringen i Sverige.

Enligt definition är POI av intresse, och det tydligaste användningsområdet är när denna data återanvänds för att förenkla för personer att hitta till intressepunkter utifrån vart man befinner sig just nu. Genom att standardisera denna data och dela den öppet så kan datakonsumenter att berika befintliga och nya karttjänster som används av besökare och allmänheten med dessa intressepunkter.

Exempel på tjänster som kan återanvända informationen är:

För en cyklist kan det vara av stort intresse vart längs cykelvägen det finns en servicestation eller pumpstation för cykeln. För en familj som är ute och vandrar kan det vara intressant vart närmaste grillplats med ved finns. För en besökare från ett icke EU-land kan det vara intressant att hitta WIFI-punkter för att kunna koppla upp sig. POI kan bidra till att stärka sevärdheters och platsers attraktivitet och därmed även bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen.

Om datamodellen och att samla in data

Dataverkstaden har tagit fram en specifikation för hur data om POI ska publiceras på ett standardiserat sätt. Datamodellen är tabulär vilket innebär att varje rad motsvarar en (1) POI och varje kolumn (attribut) motsvarar en egenskap för POI. Några av attributen är obligatoriska vilket innebär att det måste fyllas i, medan övriga attribut är valfria att fylla i. Vi rekommenderar att så många som möjligt av de valfria attributen fylls i eftersom det berikar datamängden med intressant information för datakonsumenten. Vi har valt att använda beskrivande och korta kolumnnamn på engelska för att datamodellen ska bli enklare att hantera i programvaror och tjänster utvecklade utanför Sverige.

Modellen bygger på schema.org

Datamodellen kan också uttryckas i CSV och JSON-format. Som grund förutsätts CSV kunna levereras då det är ett praktiskt format som skapar förutsägbarhet för datakonsumenten.

För att publicera i CSV-format krävs det att första raden indikerar vilka kolumner som filen innehåller, dvs. obligatoriska och valfria attribut. Notera att samtliga kolumner måste finnas med i filen för att följa standarden oavsett om kolumnerna innehåller data eller inte. På motsvarande sätt behöver varje kolumn representeras på varje rad. Ifall data saknas för en eller flera kolumner ska kolumnen ändå finnas med, det löser man genom att ange i kommatecken (,). Ifall datamängden administreras i exempelvis Excel eller motsvarande programvara, så väljer ni att spara filen i CSV-format med teckenkodningen UTF 8. Då löser programmet detta med kommatecken automatiskt.

Här hittar du specifikationen 

Observera att den här specifikationen saknar inbyggt stöd för olika språk. Du som har behov att publicera din data på flera språk behöver då också publicera en översättning av hela datamängden - och då är det viktigt att följa DCAT-AP och i din datakatalog ange vilket språk som din data är publicerad på.

Här hittar du instruktioner för hur du publicerar metadata enligt DCAT-AP-SE.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Genom att dela data om POI förväntas det kunna bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål i Agenda 2030:

8.9 – Främja en gynnsam och hållbar turism

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-12-12 10:42