Mobilitet

Tillsammans med projektet Viable Cities, Linköpings kommun och Östgötatrafiken, genomför dataverkstaden ett pilotprojekt som syftar till att samla in, dela och använda data om hur människor transporterar sig.

Primärt är det data om cykel- och fordonstrafik samt kollektivtrafik (länstrafik) som omfattas i projektet, men avsikten är även att identifiera närliggande datamängder som kan knytas till resande, miljö och hälsa.

Vi kommer att ta fram datamodeller och specifikationer för dessa datamängder samt ett antal användningsfall – det vill säga hur dessa data kan samlas in och användas av både kommunen och andra externa datakonsumenter.

Vi har inledningsvis haft som målsättning att detta skulle vara på plats, testat och klart, till midsommar 2023, men nu kan vi konstatera att vi kommer behöva ta mer kalendertid i anspråk. Arbetshypotesen är att ha ett resultat klart under hösten/vintern 2023. Efter det kommer resultatet att spridas till övriga medverkande kommuner i Viable Cities och Klimatkommunerna, för breddimplementation.

 

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53