Tillgänglighetsredogörelse nationell dataverkstad

Regional utveckling (miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen) står bakom webbplatsen dataverkstad.se som ska kunna användas av nätverket av intressenter och medverkande i projektet. Redogörelsen beskriver hur dataverkstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen dataverkstad.se (https://www.vgregion.se/dataverkstad) är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från vgregion.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan också skicka e-post till webb@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till vgregion.se kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

Generellt

  • Det finns filmer som saknar syntolkning.
  • Det finns filmer som saknar textning.
  • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

Generellt

  • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
  • Det finns sidor där språket är svårt att begripa.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Generellt

    • Det finns filmer från webbinarier som saknar textning.

Hur vi testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på vgregion.se och tillhörande övriga sidor görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Webbplatsen publicerades den 13 januari 2022

Senaste bedömningen gjordes den 25 juni 2024

Redogörelsen uppdaterades den 25 juni 2024