Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Datamängder – Topp-100-listan

Datakoder på en svart skärm

Att utreda, utveckla och sprida användningen av standardiserade öppna och delade datamängder, från regional och kommunal sektor, är ett av dataverkstadens mest prioriterade områden.

Under våren och sommaren har dataverkstaden genomfört en utredning som syftade till att identifiera och beskriva datamängder inom regional och kommunal sektor som anses vara särskilt viktiga att tillgängliggöra som öppna och delade data. Datamängderna ska bidra till någon form av samhällsnytta med koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

De globala målen i Agenda 2030

Intervjuer har genomförts med över 100 sakkunniga personer inom olika samhällssektorer. Resultatet blev en lista på 85 datamängder från regional och kommunal sektor. För att få hjälp med att prioritera vilka datamängder som dataverkstaden ska börja arbeta med skickades en enkät till Sveriges 21 regioner och 290 kommuner. 8 regioner och 92 kommuner svarade på enkäten.

Särskilt viktiga datamängder - Topp-100-listan

Den prioriterade listan på särskilt viktiga datamängder inom regional och kommunal sektor finns publicerat som öppna data på Sveriges dataportal:

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun

Dataverkstaden kommer primärt att arbeta vidare med dessa datamängder de kommande månaderna (november 2022 - mars 2023):

Datamängd   (Antal val, OMRÅDE)

1. laddningspunkt (61, MOBILITET)

2. skolans kvalitet (60, TRANSPARENS)

3. lediga tomter (55, STADSPLANERING)

4. återvinningscentraler (55, AVFALL)

5. energiförbrukning fastigheter (54, ENERGI)

6. evenemang (52, BESÖKSNÄRING & REKREATION)

7. trafikflöden (51, MOBILITET)

8. återvinningsstationer (51, AVFALL)

9. luftkvalitetsdata (50, UTSLÄPP)

10. matsvinn (50, LIVSMEDEL)

11. badplats (49, BESÖKSNÄRING & REKREATION)

12. leverantörsfakturor (49, TRANSPARENS)

13. sevärdheter (49, BESÖKSNÄRING & REKREATION)

14. cykelleder (47, BESÖKSNÄRING & REKREATION)

15. point-of-interest (47, STADSPLANERING)

16. vård- & omsorgsverksamheter (47, HÄLSA)

17. vandringsleder (46, BESÖKSNÄRING & REKREATION)

18. måltidsinformation (matsedel) (44, LIVSMEDEL)

19. koldioxidutsläpp, CO2 (44, UTSLÄPP)

20. idrott- och fritidsanläggningar (42, BESÖKSNÄRING & REKREATION)

21. kommunal budget (42, TRANSPARENS)

22. skolinformation (42, SKOLA)

28. lekplats (42, BESÖKSNÄRING & REKREATION)

48. grillplats (42, BESÖKSNÄRING & REKREATION)

84. utskrivna läkemedel (47, HÄLSA)

Vi kommer löpande att rapportera hur arbetet fortskrider i våra månatliga lägesrapporter. I de fall det är relevant kommer vi även att publicera information i form av guider och liknande på denna sida.

Dessutom kan ni mer detaljerad följa hur vårt arbete fortskrider i Gitlab;

Sarskilt-viktiga-datamangder · GitLab

Vilka datamängder skulle du vilja få åtkomst till, och på vilket sätt och i vilka format vill ni använda dessa?

Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans utreder vilka datamängder som är intressanta, vilken nytta de kan bidra till, samt hur dessa ska vara strukturerade och formaterade för att uppnå största möjlig nytta. Ta kontakt med vår projektledare för att diskutera detta vidare.

Du kan även lämna ett förslag direkt till oss genom att fylla i vårt formulär

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-06-28 19:51