Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lediga tomter

Med lediga tomter avses markytor som kommuner säljer eller upplåter för byggnation av bostäder eller verksamhetslokaler. I de flesta fall kan en tomt likställas med en fastighet, men eftersom kommuner oftast använder begreppet tomt i sin dialog med allmänheten har vi valt att använda begreppet lediga tomter i denna vägledning.

När vi i dataverkstaden kartlade vilka öppna datamängder som ansågs bidra till störst samhällsnytta från regional och kommunal sektor, hamnade datamängden lediga tomter på plats 3 av de 85 datamängder som identifierades. Listan finns publicerad på Sveriges dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Intressenter

Det huvudsakliga syftet med att sammanställa och publicera lediga tomter som öppna data är att underlätta för olika intressenter att snabbt och enkelt få reda på vilka lediga tomter som finns inom en kommun, ett län eller i Sverige som nation.

Försäljning av tomter som är avsedda för byggnation av bostäder i form av enfamiljshus hanteras oftast i någon form av kommunal tomtkö eller så har kommunen anlitat en fastighetsmäklare som ansvarar för försäljningen. I denna vägledning har vi inte fokus på denna kategori av tomter eftersom det finns relativt väl fungerande rutiner och digitala tjänster etablerade för ändamålet i Sveriges kommuner.

Istället har vi valt att fokusera på ledig tomtmark för att bedriva olika former av verksamheter. I den undersökning som vi genomfört kan vi konstatera att det finns stora variationer i synsätt och hantering av dessa tomter. I vissa fall vill en kommun inte skylta öppet med vilka tomter som finns tillgängliga för att bedriva verksamheter, medan andra kommuner anser att det är en självklarhet att kommunicera denna information digitalt i så stor utsträckning som möjligt för att nå så många intressenter som möjligt.

Vår bedömning är att syns man inte, så finns man inte! Det är också därför vi i dataverkstaden arbetar för att så många lediga tomter som möjligt ska göras tillgängliga på internet i form av öppna data.

I Sverige finns en nationell aktör som heter Business Sweden. Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning internationellt och på motsvarande sätt hjälper de internationella företag att etablera och expandera sin verksamhet i Sverige.

Business Sweden arbetar tillsammans med regionala investeringsbolag för att hjälpa internationella företag att hitta en bra plats att bedriva sin tilltänkta verksamhet i Sverige. De regionala investeringsbolagen behöver i sin tur samarbeta med kommunerna i sitt län för att identifiera om det finns en eller flera tomter som kan uppfylla de behov och krav som de internationella företagen har. Givetvis omfattar det även svenska företag som vill expandera sin verksamhet i Sverige.

I den utredning som vi genomfört kan vi konstatera att det finns stora variationer och brister i hur väl detta samarbete fungerar i Sveriges avlånga land. I vissa län fungerar samarbetet mellan de regionala investeringsbolagen och kommunerna alldeles utmärkt, medan det i andra län fungerar betydligt sämre för att kommunerna inte ser sin viktiga roll i det stora sammanhanget, dvs. att publicera data om lediga tomter öppet.

Datamodellen

Mot bakgrund av de behov och den problembild som beskrivits tidigare har dataverkstaden tagit fram en datamodell och en specifikation som beskriver vilken data som ska sammanställas och på vilket sätt den ska delas öppet. Vi har tagit fram detta material i nära samarbete med mark- och exploateringsingenjörer och näringslivsutvecklare inom regional och kommunal förvaltning, samt konsulter med god erfarenhet inom branschen.

Vi har även haft ett nära samarbete med systemleverantörer som utvecklar olika former av digitala produkter och tjänster som kommunerna använder i sin samhällsbyggnadsprocess och som företag använder för att kartlägga och analysera vart det är lämpligt att etablera sin verksamhet i Sverige.

Den datamodell och specifikation som tagits fram omfattar grundläggande information om en ledig tomt, information som ska vara tillräckligt beskrivande för att väcka intresset hos ett företag som söker efter en plats att etablera sin verksamhet och som underlättar för de regionala och kommunala näringslivsbolagen att ge en god service och göra ett bra jobb med att etablera attraktiva företag i kommunen.

I specifikationen anges vilka data som är obligatoriska och vilka data som är valfria att sammanställa. Specifikationen finns publicerad på Sveriges dataportal;

Lediga tomter - Sveriges dataportal

Insamling av data

Ofta finns uppgifter om kommunens lediga tomter lagrade i ett markexploateringssystem och/eller i ett GIS-system. I många fall har dessa system inbyggda funktioner för att dela data direkt från systemet via API:er (Application Programming Interface) eller genom att exportera data till fil i olika filformat.

Om sådana system eller sådan funktionalitet saknas, går det även att skapa data om lediga tomter manuellt genom att använda ett kalkylprogram eller liknande.

I specifikationen beskrivs flera exempel på filformat (JSON, GeoJSON, CSV) som kan vara lämpliga att använda för att dela lediga tomter som öppna data.

Betänk också att datakonsumenten både kan vara en person eller en applikation. Med andra ord kan det finnas behov att publicera data om lediga tomter på flera olika sätt, dels i form av ett maskinläsbart API, dels i form av filer som en person enkelt kan öppna och använda i ett kalkylprogram eller liknande.

Det också är viktigt att det finns en tydlig rollfördelning och plan i kommunen för hur denna data ska samlas in, publiceras och underhållas över tid. I DIGG:s vägledning för att tillgängliggöra information beskrivs vilka roller och ansvar som behöver tillsättas, vilka steg som behöver vidtas när man tillgängliggör lediga tomter som öppna data, samt hur den bör förvaltas över tid. En checklista helt enkelt!

Vägledning för att tillgängliggöra information | Digg

Publicering av data

Sista steget är att publicera information om de lediga tomterna som öppna data. Detta görs företrädelsevis i en så kallad metadatakatalog som stödjer den internationella standarden DCAT-AP-SE. Metadatakatalogen bör även vara registrerad på Sveriges dataportal, www.dataportal.se, för att det ska vara lätt för en datakonsument att hitta denna data.

När ni skapar denna publicering är det viktigt att ni pekar ut att er datamängd följer den datamodell och specifikation som vi tagit fram. Det anger man i fältet Uppfyller (SV) eller Conforms to (ENG). Genom att göra detta vet datakonsumenten hur de ska tolka den data som ni sammanställt om lediga tomter, det bidrar även till ökad interoperabilitet mellan olika digitala system och tjänster, vilket i sin tur ökar värdet på den öppna data som Sveriges kommuner delar om lediga tomter.

På DIGG:s hemsida finns en beskrivning om hur ni registrerar er metadatakatalog på Sveriges dataportal. Om ni saknar en metadatakatalog finns det även möjlighet att ansöka om att få använda DIGG:s gratistjänst för samma ändamål. Den har dock vissa begränsningar och ska endast ses som en tillfällig lösning tills ni skaffat en egen.

www.dataportal.se

När ni skapar denna publicering är det viktigt att ni pekar ut att er datamängd följer den datamodell och specifikation som vi tagit fram. Det anger man i fältet Uppfyller (SV) eller Conforms to (ENG). Genom att göra detta vet datakonsumenten hur de ska tolka den data som ni sammanställt om lediga tomter och det bidrar även till ökad interoperabilitet mellan olika digitala system och tjänster.

På DIGG:s hemsida finns en beskrivning om hur ni registrerar er metadatakatalog på Sveriges dataportal och om ni saknar en metadatakatalog finns det även möjlighet att ansöka om få använda deras gratistjänst för samma ändamål. Den har dock vissa begränsningar och ska endast ses som en tillfällig lösning tills ni skaffat en egen.

Lämna metadata till Sveriges dataportal | Digg

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Datamängden lediga tomter förväntas bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål;

11.1 – Säkra bostäder till överkomlig kostnad

11.3 – Inkluderande och hållbar urbanisering

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-11-06 11:29