Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lediga tomter

Lediga tomter, deras utformning, egenskaper och placering, hamnar som nummer 3 på den prioriterade listan om särskilt viktiga datamängder inom kommunal och regional sektor. Datamängden tillhör området ”Stadsplanering”.

Dataverkstaden har under 2023 tagit fram en specifikation som kan användas av kommuner och andra markägare för att publicera grundläggande information om lediga tomter som öppna data, på ett enhetligt och standardiserat vis. Specifikationen finns publicerad på Sveriges dataportal;

Lediga tomter - Sveriges dataportal

Intressenter

De primära målgrupperna för denna data är dels privatpersoner och företagare som söker efter ledig tomtmark för att bygga en bostad eller bedriva en verksamhet, dels datakonsumenter som vill använda denna data i olika typer av kartsystem och applikationer eller utveckla nya sådana baserat på denna data.

Definition av "tomt"

En tomt är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål;

Tomt - PBL kunskapsbanken - Boverket

I modellen finns både ytan för tomten i sin helhet angett som ett attribut och ett attribut för byggrätten på tomten. Tomter går inte att likställa med fastigheter då dessa skiljer sig ifrån varandra.

Under arbetet med denna specifikation har det dykt upp diskussioner kring skillnaden mellan tomt och fastighet, dessa insikter har varit värdefulla och bidragit till färdigställandet av denna modell. Vi har undersökt vokabulärer, fört diskussioner med branschaktörer och bevakat internationella initiativ för att möjliggöra interoperabilitet. Vi har kommit fram till att begreppet ’lediga tomter’ är det begrepp som företrädelsevis används av kommunerna i kommunikationen med allmänheten och andra intressenter, därav har vi valt att namnge specifikationen på samma sätt.

Datamodellen

För att förenkla underhållet och återanvändningen av denna datamängd, är datamodellen definierad som en tabell och ska publiceras som en kommaseparerad text i ett så kallat CSV-format. Det här gör att kommunen med enkelt kan underhålla och bearbeta datat i ett kalkylprogram som exempelvis Excel och sedan spara denna data i ett CSV-format för att underlätta återanvändningen för datakonsumenten.

Datamodellen är tabulär, det innebär att varje rad motsvarar exakt en ledig tomt och varje kolumn motsvarar en egenskap för den lediga tomten. I vissa fall av industritomter är tomten uppdelad, men i dessa fall ska samma fastighetsbeteckning ändå anges. 22 attribut är definierade, där de första 5 är obligatoriska. Speciellt viktigt är att man anger typ av tomt då det möjliggör att man på ett unikt sätt kan referera till enskilda lediga tomter för industriell verksamhet, kommersiell verksamhet och lediga tomter för etablering av bostäder.

Insamling av data

Det bästa är såklart om det går att läsa ut (exportera) data om lediga tomter från ett verksamhetssystem, men om det inte går så kan man skapa informationen manuellt i ett kalkylprogram eller liknande. På dataportal har vi publicerat ett antal exempelfiler som kan användas som mall för detta ändamål (se länk i ingressen), likaså finns det ett schema som kan användas för att validera filen. Läs mer i specifikation hur du gör detta.

Observera! att de fält ni som dataproducent (läs kommun) inte känner till och därmed inte fyller i, ändå ska vara med som ”kolumner” – även om de lämnas tomma. Ett tomt fält betyder ”jag vet inte”. Förutom tidigare nämnda attribut 1 - 5, kan ni alltid lämna ett fält tomt om ni inte har kännedom om vilken data som ska fyllas i, men det är viktigt kolumnen finns med och inte tas bort.

Publicering av data

När all data är insamlad kan ni enkelt spara utdatafilen i ett CSV-format och det är också i det formatet som filen ska publiceras i er metadatakatalog (öppna datakatalog). I Excel väljer ni ”Arkiv -> Spara en kopia” och i valet för filformat ”CSV (kommaavgränsad)” – exakt vad det står kan skilja från olika versioner. Testa att lägga till och publicera filen i metakatalogen och validera att filen går att läsa och att den följer specifikationen till fullo.

Var noga med att peka ut den specifikation som du har använt för att skapa datamängden, dvs. tidigare nämnd specifikation som finns publicerad på dataportal.se. Om ni är osäkra på hur datamängden ska publiceras så kan ni antingen titta på hur andra kommuner publicerat gått tillväga för att publicera denna data på dataportal.se eller kontakta oss på dataverkstaden (se kontaktuppgifter längst ner på sidan). I specifikationen finns angivet vilka metadataattribut som är minsta krav för en publicering.

Licensen för data som släpps enligt denna specifikation bör vara CC0, den helt fria och öppna licensen för Creative Commons. Det innebär att vem som helst kan använda denna data utan några som helst restriktioner. Det bör finnas starka skäl till att använda en annan licensform.

Läs mer på Creative Commons om de olika licenser som ingår i definitionen.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Datamängden lediga tomter förväntas bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål;

11.1 –  Säkra bostäder till överkomlig kostnad
11.3 – Inkluderande och hållbar urbanisering 

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-06-26 12:39