Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skolinformation

Skolinformation, det vill säga grundläggande information om skolverksamheter i en kommun, hamnade på plats 22 i den prioriterade lista på särskilt viktiga datamängder som dataverkstaden arbetar med.

Nationell datamängd

Denna data finns tillgänglig via Skolverkets nationella API, API för skolenhetsregistret. Registret består av data som huvudmännen, dvs. Sveriges kommuner, lämnar in till Skolverket via en e-tjänst;

Skolenhetsregistret - Skolverket

Registret innehåll följande data:

  • övergripande information om skolorna, dvs. skolenhetskod, kommunkod, organisationsnummer, namn och vilken organisation som är huvudman (kommunal/privat),
  • vilken skolform som bedrivs, dvs grundskola, gymnasieskola, Komvux och så vidare,
  • samt den så kallade betygsrätten.

Observera att förskoleverksamheter inte omfattas i denna datamängd. Ett sådant öppet register saknas från Skolverkets sida.

Det är relativt enkelt att testa vilken data som det går att få åtkomst till och använda via Skolverkets öppna API;

API för skolenhetsregistret - Skolverket

Kommunala datamängder

Det finns även ett flertal kommuner som publicerar denna typ av data. Den stora skillnaden mellan dessa datamängder och den datamängd som Skolverket tillhandahåller, är att de kommunala datamängderna även kan innehålla information om förskolor samt verksamheternas öppettider

Att publicera grundläggande information om förskolor är ett gott skäl till att publicera denna data eftersom sådan information saknas i Skolverkets nationella skolregister, för övrigt finns all data i registret.

På Sveriges dataportal går det enkelt att söka ut vilka kommuner som publicerar denna data genom att söka på skolor och liknande begrepp.

Utgångspunkten för dessa datamängder är den specifikation som finns publicerad på den nationella dataportalen;

Specifikation för skoldata - Sveriges dataportal

Denna specifikation togs fram för ett antal år sedan innan Skolverkets nationella skolregister publicerades som öppna data, vilket kan förklara att viktiga data som exempelvis ett fält för skolenhetskod saknas i specifikationen.

I specifikationen beskrivs hur man går tillväga för att skapa en datafil i ett så kallat CSV-format (kommaseparerad fil) eller JSON-format. De flesta kommuner som publicerar denna data, publicerar i båda formaten vilket är att rekommendera. Mer avancerade användare (datakonsumenter), som exempelvis utvecklare, kan använda båda formaten men föredrar nog JSON-formatet, medan mindre avancerade datakonsument har lättare för att använda CSV-formatet. Kunskapsnivån och syftet avgör såklart vilket format som föredras.

Intressenter

Vår bedömning är att denna typ av data kan vara intressant att använda i olika former av digitala tjänster, exempelvis karttjänster, för att förmedla grundläggande information om skolverksamheter till invånarna i en kommun eller till dem som funderar på att flytta till en kommun.

I dataverkstadens utredning om särskilt viktiga datamängder var det framför allt att underlätta för myndigheter och kommuner att rapportera in och följa upp statistik om skolor, som lyftes fram som den stora nyttan. Det kan säkerligen även finnas ett visst forskningsintresse för denna datamängd.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Utöver de nyttor som beskrivits tidigare finns det en koppling mellan denna datamängd, skolinformation, och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Att tillgängliggöra och återanvända grundläggande data om skolor förväntas bidra till uppfyllelsen av följande globala hållbarhetsmål (Agenda 2030);

4.1 - Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-11-15 22:33