Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Evenemang

Data om evenemang är en datamängd som tillhör området Besöksnäring & Rekreation och är prioriterat som nummer sex (6) i vår lista över särskilt viktiga datamängder (topp-100-listan). Vi har i dialog med kommuner, regioner, myndigheter och datakonsumenter tagit fram en specifikation för detta ändamål.

Syftet med specifikationen är att beskriva information om evenemang på ett enhetligt och standardiserat vis och därigenom göra det enklare för kommuner och regioner i Sverige att publicera datamängder som beskriver evenemang – samt underlätta för datakonsumenter som vill använda denna data för olika syften. Specifikationen har baserats på arbetet med informationsmodeller för upplevelser inom besöksnäringen.

Intressenter

I oktober 2021 släppte regeringen sin nationella datastrategi och en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Den första strategin förespråkar att tillgängliggöra öppna data för återanvändning, och i den andra strategin uppmärksammas hur tillgången till data är en viktig förutsättning för att utveckla nya digitala tjänster inom besöksnäringen. Således har besöksnärings-data, som exempelvis data om evenemang, haft ett stort intresse hos såväl kommuner som regioner.

Det finns även ett stort allmänt intresse för data om evenemang. Det tydligaste syftet och nyttan är att sprida relevant information om kommande evenemang till olika målgrupper. Varje gång vi söker efter information idag på nätet så lär sig sökmotorerna vad vi söker efter och lär sig vad de ska presentera, men genom att använda oss av standarder – och framför allt länkade data och kunskapsgrafer som med denna specifikation – så gör vi det även möjligt att presentera data på ett förståeligt sätt.

Det kommer således att underlätta för allmänheten att hitta evenemang, men också indirekt underlätta marknadsföringen och spridningen av evenemangsutbudet för att locka fler besökare till regionen och långsiktigt stärka besöksnäringen.

Vi ser också att informationsägaren kan bli konsument av sina egna data, inte minst vid skapandet av hemsidor, med hjälp av automatiserade flöden. Genom att exempelvis läsa öppna data om alla evenemang i juni, juli och augusti kan denne enkelt skapa en ”säsongssida” över alla evenemang som händer i sommar eller varför inte en temabaserad sida över alla musikevenemang i kommunen över under sommaren. Det spar tid och bidrar till bättre datakvalitet eftersom datan endast behöver underhållas på ett ställe – men kan användas som datakälla för olika digitala tjänster.

Ett annat användningsområde när fler organisationer börjar dela data om evenemang på ett standardiserat sätt är möjligheten att utveckla och applicera AI-applikationer som utifrån besökarens krav kan rekommendera och/eller paketera en "Musikweekend i Östergötland". På så sätt kan man paketera och lyfta fram flera evenemang för att skapa en häftigare upplevelse för besökaren.

Om datamodellen och att samla in data

Idag arbetar man med evenemangsdata på olika sätt. Hos de flesta organisationerna vi varit i kontakt med används någon form av webbpubliceringsverktyg (CMS) för att skapa och publicera evenemang. Webbpubliceringsverktygen har också, utifrån kundens unika önskemål, konfigurerats på olika sätt.

Nu har vi tagit fram en specifikation som beskriver hur data om evenemang ska kunna publiceras på ett standardiserat och enhetligt sätt oavsett om man arbetar i ett webbpubliceringsverktyg, Excel-listor eller har ett maskinläsbart programmeringsgränssnitt (API) att läsa denna data från.

Den datamodell vi tagit fram är tabulär vilket innebär att varje rad motsvarar exakt ett evenemang och varje kolumn motsvarar en egenskap för evenemanget. Ett antal attribut är obligatoriska och övriga rekommenderar vi då det berikar datamängden med intressant information för datakonsumenten. Vi har valt att använda beskrivande och korta kolumnnamn på engelska för att datamodellen ska bli enklare att hantera i programvaror och tjänster utvecklade utanför Sverige.

Datamodellen kan också uttryckas i CSV och JSON-format. Som grund förutsätts CSV kunna levereras då det är ett praktiskt format som skapar förutsägbarhet för datakonsumenten. För att publicera i CSV-format krävs det att första raden indikerar vilka kolumner som filen innehåller, dvs. obligatoriska och valfria attribut. Notera att samtliga kolumner måste finnas med i filen för att följa standarden oavsett om kolumnerna innehåller data eller inte. På motsvarande sätt behöver varje kolumn representeras på varje rad. Ifall data saknas för en eller flera kolumner ska kolumnen ändå finnas med, det löser man genom att ange i kommatecken (,). Ifall datamängden administreras i exempelvis Excel eller motsvarande programvara, så väljer ni att spara filen i CSV-format med teckenkodningen UTF 8. Då löser programmet detta med kommatecken automatiskt.

Här hittar du specifikationen för evenemang 

Observera att den här specifikationen saknar inbyggt stöd för olika språk. Du som har behov att publicera din data på flera språk behöver då också publicera en översättning av hela datamängden - och då är det viktigt att följa DCAT-AP och i din datakatalog ange vilket språk som din data är publicerad på.

Här hittar du instruktioner för hur du publicerar metadata enligt DCAT-AP-SE

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Genom att dela data om evenemang förväntas det kunna bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål i Agenda 2030:

8.9 – Främja en gynnsam och hållbar turism

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-06-26 12:34