Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sevärdhet

Data om sevärdheter är en datamängd som tillhör området Besöksnäring & Rekreation och är prioriterat som nummer tretton (13) i vår lista över särskilt viktiga datamängder (topp-100-listan). Vi har i dialog med kommuner, regioner, myndigheter, och datakonsumenter tagit fram en specifikation för detta ändamål.

Syftet med specifikationen är att beskriva information om sevärdheter på ett enhetligt och standardiserat vis och därigenom göra det enklare för kommuner och regioner i Sverige att publicera datamängder som beskriver sevärdheter – samt underlätta för datakonsumenter som vill använda denna data för olika syften. Specifikationen har baserats på arbetet med informationsmodeller för upplevelser inom besöksnäringen.

Sevärdheter och så kallade Points-Of-Interest (POI) är två begrepp som ligger väldigt nära varandra, men det finns en viktig skillnad mellan dem vilket lett till att vi tagit fram en specifikation för POI och en för sevärdheter.

  • POI är en intressepunkt som kan vara intressant för en person att besöka eller känna till, beroende på vart personen just nu befinner sig eller vill ta sig till, som exempelvis vart det finns en bankomat, toalett eller ett apotek.
  • En sevärdhet är en plats som besökare tar sig till av eget intresse för att platsen i sig självt är intressant att uppleva.

Intressenter

I oktober 2021 släppte regeringen sin nationella datastrategi och en Nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring (pdf).

Den första strategin förespråkar att tillgängliggöra öppna data för återanvändning, och i den andra strategin uppmärksammas hur tillgången till data är en viktig förutsättning för att utveckla nya digitala tjänster inom besöksnäringen. Således anses data inom besöksnäringen, som exempelvis data om sevärdheter, vara viktiga att publicera öppet för att utveckla besöksnäringen i Sverige.

Enligt definition är en sevärdhet av allmänt intresse, och det tydligaste användningsområdet är när denna data återanvänds för att förenkla för besökare att hitta platser som är värda ett besök. Genom att standardisera denna data och dela den öppet så ser vi att datakonsumenter har möjligheten att berika befintliga och nya karttjänster som används av allmänheten. Exempel på tjänster som kan återanvända informationen är:

Det kommer helt enkelt underlätta för allmänheten att hitta sevärdheter och bidra till en positiv utveckling av den lokala besöksnäringen.

Om datamodellen och att samla in data

Dataverkstaden har tagit fram en specifikation för hur data om sevärdheter ska publiceras på ett standardiserat sätt. Datamodellen är tabulär vilket innebär att varje rad motsvarar en (1) sevärdhet och varje kolumn (attribut) motsvarar en egenskap för sevärdheten. Några av attributen är obligatoriska vilket innebär att det måste fyllas i, medan övriga attribut är valfria att fylla i. Vi rekommenderar att så många som möjligt av de valfria attributen fylls i eftersom det berikar datamängden med intressant information för datakonsumenten. Vi har valt att använda beskrivande och korta kolumnnamn på engelska för att datamodellen ska bli enklare att hantera i programvaror och tjänster utvecklade utanför Sverige.

Modellen bygger på schema.org

Datamodellen kan också uttryckas i CSV och JSON-format. Som grund förutsätts CSV kunna levereras då det är ett praktiskt format som skapar förutsägbarhet för datakonsumenten.

För att publicera i CSV-format krävs det att första raden indikerar vilka kolumner som filen innehåller, dvs. obligatoriska och valfria attribut. Notera att samtliga kolumner måste finnas med i filen för att följa standarden oavsett om kolumnerna innehåller data eller inte. På motsvarande sätt behöver varje kolumn representeras på varje rad. Ifall data saknas för en eller flera kolumner ska kolumnen ändå finnas med, det löser man genom att ange i kommatecken (,). Ifall datamängden administreras i exempelvis Excel eller motsvarande programvara, så väljer ni att spara filen i CSV-format med teckenkodningen UTF 8. Då löser programmet detta med kommatecken automatiskt.

Här hittar du specifikationen. 

Observera att den här specifikationen saknar inbyggt stöd för olika språk. Du som har behov att publicera din data på flera språk behöver då också publicera en översättning av hela datamängden - och då är det viktigt att följa DCAT-AP och i din datakatalog ange vilket språk som din data är publicerad på.

Här hittar du instruktioner för hur du publicerar metadata enligt DCAT-AP-SE.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Genom att dela data om sevärdheter förväntas det kunna bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål i Agenda 2030:

8.9 – Främja en gynnsam och hållbar turism

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-08-07 06:53