Referensmaterial

Bibliotekshyllor fulla med böcker

I takt med att vi genomför vår verksamhet kommer olika former referensmaterial att arbetas fram och publiceras på vår webbplats. Det kan även förekomma att vi hänvisar och länkar till referensmaterial som arbetats fram av andra aktörer än dataverkstaden.

  • Utbildnings- och informationsmaterial
  • Upphandlingskrav
  • Vägledningar
  • Informationsklassningar
  • Länkar till annat intressant
  • Webbinarier

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53