Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Målarkitekturdokument för öppna data

Syftet med målarkitekturdokumentet är dels att beskriva vad en målarkitektur är, dels att beskriva hur en framtida målarkitektur för öppna data bör vara uppbyggd inom en organisation. Målarkitekturen beskriver övergripande de IT-förmågor som är nödvändiga för att kunna arbeta effektivt och kvalitativt med att dela data öppet.

Arkitekturen beskriver bland annat koncept och generella användningsfall som är relevanta för tillgängliggörande och publicering av öppna data.

I dokumentet har vi fokus på offentliga organisationer men givetvis är målarkitekturen även applicerbar på en privat organisation för samma ändamål. Det är också viktigt att poängtera att de förmågor som beskrivs i dokumentet även kan användas för andra IT-relaterade ändamål, det vill säga inte enbart för att tillgängliggöra och publicera öppna data.

Dokumentet har ursprungligen tagits fram av Uppsala kommun (2021) och är till stora delar oförändrat. Vi har endast tagit bort de avsnitt som är unika för Uppsala kommun och ersatt vissa ord med mer generella begrepp samt kompletterat dokumentet med DIGG:s nationella principer för att tillgängliggöra information som öppna data.

Tanken är att vem som helst ska kunna använda och vidareutveckla detta dokument efter sina egna önskemål och behov, i arbetet med att etablera de IT-förmågor som krävs för att tillgängliggöra öppna data på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Dokumentet delas enligt licensformen Creative Common CC0 version 4.0.

Målgrupper

De primära målgrupperna för målarkitekturdokumentet är:

  • CIO
  • IT-arkitekter
  • IT-infrastruktur och –systemtekniker
  • IT-strateger
  • Objektledare Verksamhet och IT
  • Objektspecialister IT
  • Objektägare Verksamhet och IT
  • Verksamhetsutvecklare

Sekundära målgrupper är styrande och ledande forum inom organisationen, samt funktioner för juridik, informationsförvaltning, informationssäkerhet samt registratur.

Målarkitektur för öppna data (pdf)

Senast uppdaterad: 2023-03-02 10:36