Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan

Möte med tre personer vid ett skrivbord sett uppifrån

Samverkan är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna realisera dataverkstadens syfte och mål. Samverkansprojekt kommer att bedrivas i olika former och med olika inriktningar för att kunna bygga upp den nationella robusta struktur som krävs för att övertid kunna arbeta effektivt och kvalitativt med att dela och nyttiggöra data från regionala och kommunala verksamheter.

Regional samverkan

Dataverkstaden har som mål att senast vid årsskiftet 2024/2025 ska minst hälften av Sveriges 21 regioner och 290 kommuner ha etablerade strukturer och grundläggande förutsättningar för att arbeta effektivt och kvalitativt med att tillgängliggöra öppna och delade data.

Att etablera och bedriva en regionala samverkansforum som arbetar tillsammans med den nationella dataverkstaden och de regionala och kommunala verksamheterna, anses vara en förutsättning får att kunna uppnå detta mål.

Det är därför en prioriterad insats för dataverkstaden att stödja Sveriges 21 regioner i detta arbete genom att bland annat tillhandahålla ett nationellt expertstöd, metoder och rutiner för en regional samverkan bäst kan bedrivas.

Behovsägare

En av de största utmaningarna när vi arbetar med att tillgängliggöra öppna och delade data är att veta vilka data som är intressanta att använda. Därför bjuder vi in alla samhällsaktörer (näringsliv, akademi, press och media, olika typer av intresseorganisationer och projekt med flera) att medverka i vår samverkan för att berätta just detta:

- ”Vilka datamängder skulle ni vilja få åtkomst till och på vilket sätt och i vilka format vill ni använda dessa?”

Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans utreder vilka datamängder som är intressanta, vilken nytta de kan bidra till, samt hur dessa ska vara strukturerade och formaterade för att uppnå största möjlig nytta. Ta kontakt med vår projektledare för att diskutera detta vidare (se kontaktinformation längs ner på sidan).

Givetvis kan du även lämna ett förslag direkt till oss genom att fylla i vårt formulär Föreslå datamängd.

Systemleverantörer

Att utreda, utveckla och sprida användningen av standardiserade öppna och delade datamängder, från regional och kommunal sektor, är ett av dataverkstadens mest prioriterade områden.

Vi är övertygande om att en standardisering är en grundläggande förutsättning för att öka användningen och förutsättningarna för att realisera nyttan med de öppna och delade datamängder som regionala och kommunala verksamheter löpande publicerar.

En standardisering av öppna och delade datamängder är också en förutsättning för att skapa incitament för er systemleverantörer att bygga in stöd för att dela dessa datamängder direkt från era IT-system och digitala tjänster.

Därför vill vi från dataverkstadens sida gärna etablera ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans med er utvecklar och sprider användningen av de lösningar som ni utvecklar. Ta kontakt med vår projektledare för att diskutera detta vidare.

Nationella projekt

Med utgångspunkt från de standardiserade datamängder som redan finns framtagna och de standardiserade datamängder som dataverkstaden löpande kommer att utveckla, kommer vi att genomföra nationella projekt. Fokus kommer att ligga på öppna datamängder men även med behörighetsstyrda datamängder (delade data) kan vara aktuella för ett nationellt projekt.

Projekten kommer att bedrivas i nära samverkan med de behovsägare och systemleverantörer som berörs för att uppnå ett så bra resultat som möjligt avseende både kvalitet och användning (spridning) av datamängderna.

Projekten kommer även att bedrivas i nära samverkan med de regionala samverkansforumen, med regionala och kommunala verksamheter, som dataverkstaden har för avsikt att arbeta tillsammans med för att öka publiceringsgraden och användningen av de standardiserade datamängderna.

Arbetshypotesen är att genomföra flera nationella projekt, med olika datamängder, parallellt under en kalendertidsperiod om 5 månader. Formerna för detta kommer variera beroende datamängdernas karaktär och vilka arbetsinsatser som krävs för alla involverade aktörer – publicerande (dataproducent) och nyttjande verksamheter (datakonsument).

 

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-11-15 18:36