Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vägledning koldioxidutsläpp (Co2)

Med koldioxidutsläpp avses CO2-ekvivalenter och det totala utsläppet i ton per kommun. Datamängden koldioxidutsläpp hamnade på plats 19 när listan med särskilt viktiga datamängder prioriterades av Sveriges regioner och kommuner. Sveriges totala mängd av koldioxidutsläpp rapporteras till EU för uppföljning och jämförelse mellan EU-länderna.

Naturvårdsverket har ansvaret för den svenska rapporteringen och är uppdragsgivare till den nationella emissionsdatabasen som SMHI förvaltar. I den nationella emissionsdatabasen presenteras totalutsläpp av emissioner för 29 olika ämnen, koldioxidutsläpp är ett av dem. Totalutsläppen är fördelade på läns- och kommunnivå, de presenteras uppdelade inom nio (9) olika huvudsektorer och kan brytas ner ytterligare i 54 undersektorer.

Det data som den nationella emissionsdatabasen bygger på, samlas in av flera olika myndigheter. SMHI gör en sammanställning och polering av insamlade data innan det presenteras och visualiseras i emissionsdatabasen. I emissionsdatabasen presenteras för närvarande data med en eftersläpning på två år, vilket innebär att under 2023 kommer den uppdateras med data från 2021.

För närvarande presenteras data från de mätningar som gjorts 1990, 2000, 2005, 2010, 2015-2020 – och 2021 års insamlade data kommer att läggas till i slutet av juli 2023.

Använda data

Du kan ladda ner den data som du vill ha direkt från emissionsdatabasen;

Emissionsdatabasen

Du väljer själv om du vill ladda ner allt, eller om du vill sortera data för ett specifikt ämne, kommun eller sektor. Data finns nedladdningsbar i Excel-format. Är du osäker på hur du går tillväga kan du läsa mer i emissionsdatabasens användarmanual;

Användarmanualen för den nationella emissionsdatabasen (pdf)

För mer information om den nationella emissionsdatabasen kan du läsa mer på SMHI:s hemsida;

SMHI:s hemsida - emissionsdatabasen

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Att mäta, analysera och agera på data om koldioxidutsläpp förväntas bidra till att stimulera ett flertal globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

3.9 minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.
9.4 uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
11.6 minska städers miljöpåverkan
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-06-26 12:36