Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Evenemangslokaler

Datamängden Evenemangslokaler innehåller grundläggande information om fastigheter och liknande som kan användas for olika typer av evenemang. Det ska röra sig om allt från stora arenor till mindre lokaler som hyrs ut till evenemangsarrangörer, föreningar, privatpersoner och allmänheten i stort för att arrangera eller deltaga på någon form av evenemang.

Data om evenemangslokaler är en datamängd som tillhör området Besöksnäring & Rekreation och är prioriterat som nummer 58 i dataverkstadens lista på särskilt viktiga datamängder (topp-100-listan).

Syftet med specifikationen är att beskriva information om evenemang på ett enhetligt och standardiserat vis och därigenom göra det enklare för kommuner och regioner i Sverige att publicera datamängder som beskriver evenemangslokaler – samt underlätta för datakonsumenter som vill använda denna data för olika syften. Specifikationen har baserats på arbetet med informationsmodeller för upplevelser inom besöksnäringen.

Intressenter

I oktober 2021 släppte regeringen sin nationella datastrategi och en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

Den första strategin förespråkar att tillgängliggöra öppna data för återanvändning, och i den andra strategin uppmärksammas hur tillgången till data är en viktig förutsättning för att utveckla nya digitala tjänster inom besöksnäringen. Således har besöksnäringsdata, som exempelvis data om evenemangslokaler, haft ett stort intresse hos såväl kommuner som regioner.

Det finns även ett stort allmänt intresse för data om evenemangslokaler. Det tydligaste syftet och nyttan är att sprida relevant information om vilka evenemangslokaler som finns tillgängliga att använda för olika syftet, till olika målgrupper som exempelvis evenemangsarrangörer, föreningar, privatpersoner och allmänheten i stort. Varje gång vi söker efter information idag på nätet så lär sig sökmotorerna vad vi söker efter och lär sig vad de ska presentera, men genom att använda oss av standarder – och framför allt länkade data och kunskapsgrafer som med denna specifikation – så gör vi det även möjligt att presentera data på ett förståeligt sätt.

Det kommer således underlätta för allmänheten att hitta till evenemangslokalerna, men också underlätta marknadsföringen och spridningen av vilka evenemangslokalerna som finns tillgängliga att hyra till evenemangsarrangörer, föreningar och privatpersoner. Bland annat för att långsiktigt stärka fritids-/nöjeslivet och besöksnäringen.

Vi ser också att informationsägaren kan bli konsument av sina egna data, inte minst vid skapandet av hemsidor och karttjänster, med hjälp av automatiserade flöden. Det spar tid och bidrar till bättre datakvalitet eftersom datan endast behöver underhållas på ett ställe – men kan användas som datakälla för olika digitala tjänster.

En annan nytta uppstår när fler organisationer börjar dela data om evenemangslokaler på ett standardiserat sätt. Det skapar nämligen möjligheter till att utveckla digitala tjänster där man exempelvis kan söka efter evenemangslokaler i hela Sverige.

Om datamodellen och att samla in data

Idag arbetar man med data om evenemangslokaler på olika sätt. Hos de flesta organisationer (läs kommuner) som vi varit i kontakt med används någon form av it-system för att hantera lokalbokning och betalning av dessa lokaler. För närvarande saknar dessa it-system oftast ett öppet maskinläsbart gränssnitt (API) för att dela data om evenemangslokaler. I vissa fall går det att exportera ut data om evenemangslokalerna till en fil och därefter berika den med de attribut som saknas, enligt specifikationen. Givetvis är ett alternativ att skapa upp denna datamängd från början i en fil, exempelvis med hjälp av ett kalkyl- eller databasprogram.

Den datamodell vi tagit fram är tabulär vilket innebär att varje rad motsvarar en evenemangslokal och varje kolumn motsvarar en egenskap (attribut) för den aktuella evenemangslokalen. Totalt består datamodellen av 20 attribut. Fem av dessa är obligatoriska och beskriver den geografiska positionen, medan övriga attribut beskriver evenemangslokalens egenskaper samt öppettider och kontaktuppgifter till den som förvaltar och hyr ut lokalen.

Vi har valt att använda beskrivande och korta kolumnnamn på engelska för att datamodellen ska bli enklare att hantera i programvaror och tjänster utvecklade utanför Sverige.

Datamängden kan företrädelsevis delas/publiceras i CSV och JSON-format. Som grund förutsätts CSV kunna levereras då det är ett praktiskt format att använda för datakonsumenten. För att publicera i CSV-format krävs det att första raden indikerar vilka kolumner som filen innehåller, dvs. obligatoriska och valfria attribut. Notera att samtliga kolumner måste finnas med i filen för att följa standarden oavsett om kolumnerna innehåller data eller inte. På motsvarande sätt behöver varje kolumn representeras på varje rad. Ifall data saknas för en eller flera kolumner ska kolumnen ändå finnas med, det löser man genom att ange i kommatecken (,). Ifall datamängden administreras i exempelvis Excel eller motsvarande programvara, så väljer ni att spara filen i CSV-format med teckenkodningen UTF 8. Då löser programmet detta med kommatecken automatiskt.

Du hittar exempelfiler och specifikationen på Sveriges dataportal:

Information om evenemangslokaler - Sveriges dataportal

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Genom att dela data om evenemangslokaler förväntas det kunna bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål i Agenda 2030:

8.9 – Främja en gynnsam och hållbar turism

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2024-03-25 18:46