Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lekplats

Lekplatser, deras utformning, egenskaper och placering, hamnar på plats 28 i undersökningen om särskilt viktiga datamängder inom kommunal och regional sektor. Datamängden tillhör området ”Besöksnäring och rekreation”.

I denna guide kommer vi att utgå från den specifikation som togs fram under våren 2022 av den regionala samordningen inom öppna data i Västra Götaland – och som finns publicerad på den nationella dataportalen;

Lekplatser - Sveriges dataportal

Intressenter

Friluftsliv, närhet till naturen och inte minst bra lekplatser är saker som värderas högt av småbarnsfamiljer – både av de som bor i- eller besöker (turister) en kommun.

Genom att samla in och dela denna data öppet på ett strukturerat sätt, kan kart- och besökstjänster sammanställa olika intressepunkter i en kommun. Kommunen med sitt data själv skapa en översiktlig bild på vart det finns lekplatser, dess egenskaper och utformning och därmed vilket skötselbehov som finns.

Datamängden kan ligga till grund för, eller komplettera kommunens skötselplan, vara ingångspunkt för kontaktvägar för felanmälan eller för att exempelvis publicera information om lekplatser till allmänheten på kommunens webbplats. Möjligheten att kombinera denna data med andra relevanta datamängder som exempelvis badplatser, grillplatser och utegym som ligger i lekplatsernas direkta närhet kan skapa ytterligare nytta för intressenter.

Datamodellen

För att förenkla underhållet och återanvändningen av denna datamängd, är datamodellen definierad som en tabell och ska publiceras som en kommaseparerad text i ett så kallat CSV-format. Det här gör att kommunen enkelt kan underhålla och bearbeta datan i exempelvis Excel och sedan exportera denna data till CSV-format för att underlätta återanvändningen.

Datamodellen har hela 31 attribut för att beskriva lekplatsen, men det är ganska få av dessa som är obligatoriska. Endast de 6 första attributen som beskriver lekplatsens unika id, namn och geografiska placering är obligatoriska. Det betyder att om varje detalj om en lekplats inte är känd, kan man ändå publicera de obligatoriska attributen och komplettera med uppgifter allt eftersom de samlas in. För att skapa verkligt värde rekommenderas du såklart att fylla i så många attribut du kan.

Insamling av data

Ofta finns uppgifter om kommunens lekplatser i ett GIS- eller underhållssystem, system som används för att upprätta och hantera skötselplaner eller skötselinstruktioner för lekplatserna. Den verksamhet i kommunen som har ansvar för att lekplatsernas skötsel, har ofta bra koll på lekplatsernas olika egenskaper och vilka lekredskap som finns på respektive plats. Som ett första steg är det lämpligt att ta kontakt med den verksamheten och diskutera hur insamling och publicering av data ska genomföras, inledningsvis och över tid.

Om det inte går att exportera data med rätt innehåller och/eller i rätt format direkt från ett GIS- eller underhållssystem, är vår rekommendation att ett kalkylprogram, exempelvis Excel, inledningsvis används för att skapa och underhålla data om lekplatserna.

Datamängden innehåller inga sekretessbelagda uppgifter, och den kan därför med fördel delas mellan olika enheter och funktioner i kommunen för att samla in och underhålla den utan risk. En plan för hur och när filen ska underhållas upprättas med fördel, vårt förslag är att det läggs in som en återkommande aktivitet kopplat till kommunens skötselplan, exempelvis i samband med att lekplatsen säkerhetsbesiktas en gång per år.

Som tidigare nämnts är de 6 första attributen obligatoriska; kommunens organisationsnummer, ett unikt ID-nummer för lekplatsen, lekplatsens namn, vilken typ av lekplats det är (närlekplats, områdeslekplats eller stadsdelslekplats) samt lekplatsens geografiska placering med latitud- och longitudkoordinat i WGS84-koordinatsystem.

På www.dataportal.se (sök på lekplats) finns specifikationen för lekplatsen beskriven med exempelfil i Excel-format, CSV-format (textfil) och med en omfattande beskrivning av varje attribut. För att datamängden ska skapa något värde, är det viktigt att specifikationen följs exakt.

Observera att de fält du som dataproducent (läs kommun) inte känner till och därmed inte fyller i, ändå ska vara med som ”kolumner” även om de lämnas tomma. Ett tomt fält betyder ”jag vet inte”. Förutom tidigare nämnda obligatoriska attribut (1-6) kan ni alltid lämna ett fält tomt om ni inte har kännedom om vilken data som ska fyllas i, men det är alltså viktigt kolumnen finns med och inte tas bort.

Publicering av data

När all data är insamlad kan ni enkelt spara filen i ett CSV-format och det är också i det formatet som filen ska publiceras i er metadatakatalog (öppna datatjänst). I Excel väljer ni ”Arkiv -> Spara en kopia” och i valet för filformat ”CSV (kommaavgränsad)” – exakt vad det står kan skilja från olika versioner. Testa att lägga till och publicera filen i metakatalogen och validera att filen går att läsa och att den följer specifikationen för till fullo.

Var noga med att peka ut den fastställda nationella specifikation som du har använt för att skapa datamängden, dvs. tidigare nämnd specifikation som finns publicerad på dataportal.se. Om ni är osäkra på hur datamängden ska publiceras så kan ni antingen titta på hur andra kommuner gått tillväga för att publicera öppna data om lekplatser på dataportal.se eller kontakta oss på dataverkstaden för att få hjälp (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Wikidata, OpenStreetMap och Tillgänglighetsdatabasen

I datamodellen kan man länka till tre andra datamängder som är relaterade lekplatser; Wikidata, OpenStreetMap och Tillgänglighetsdatabasen. Det är mycket fördelaktigt att fylla i dessa attribut, det tillför datamängden ytterligare ett värde eftersom användaren (datakonsumenten) av lekplatsen kan få större kunskap om lekplatsens egenskaper och kringliggande miljön.

Läs mer om detta i avsnitt 3 i specifikationen för lekplatser, som du hittar på dataportal.se.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Datamängden lekplatser förväntas bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål;
3.4 – Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa 
8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism 

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-08-07 06:46