Organisation

Dataverkstaden är ett Vinnova-finansierat projekt som kommer att pågå under tre år (2022-2024) med en budget på cirka 10 miljoner kronor.

Projektpartners

Styrgrupp för dataverkstaden är:

 • Västra Götalandsregionen (VGR), projektkoordinator
  Tore Johnsson, tore.johnsson(at)vgregion.se
 • Region Skåne
  Anna Gillquist, anna.gillquist(at)skane.se
 • Region Värmland
  Erik Larsson, erik.larsson(at)regionvarmland.se
 • Region Västernorrland
  Jonas Bylund, jonas.bylund(at)rvn.se
 • Internetstiftelsen
  Daniel Dersén, daniel.dersen(at)internetstiftelsen.se
 • DIGG
  Joakim Nyström, joakim.nystrom(at)digg.se
 • Forskningsinstitutet RISE
  Claus Popp Larsen, clauspopp.larsen(at)ri.se
 • Tillväxtverket
  Mats Wessman, mats.wessman(at)tillvaxtverket.se

Förutom de regioner som representeras i styrgruppen är även Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland projektpartners. De gick formellt med i december 2022.

Utöver dessa regioner har vi för avsikt att få Sveriges övriga regioner (11 stycken återstår) att gå med som projektpartners. En regional samordning är en förutsättning för att kunna bygga upp långsiktigt hållbara nationella strukturer för regional och kommunal datadelning.

Nationell arbetsgrupp

Den nationella arbetsgruppen ansvarar för att planera, genomföra och följa upp dataverkstaden operativa genomförande.

Arbetsgruppen består av en blandning av sakkunniga experter från regional och kommunal sektor, samt konsulter som besitter de kompetenser som krävs för att bedriva dataverkstadens med den effektivitet, kvalitet och det resultat som förväntas.

Den nationella arbetsgruppen består av följande personer:

 • Fredrik Eriksson, Västra Götalandsregionen (projektledare)
  fredrik.c.eriksson(at)vgregion.se
 • Angelica Jacobo, Region Värmland
  angelica.jacobo(at)regionvarmland.se
 • Dennis Lundqvist, Knowit Insight Öst AB
  dennis.lundqvist(at)knowit.se
 • Jenny Wedlund Rasmuss, Region Skåne
  jenny.wedlundrasmuss(at)skane.se
 • Johanna Fröjdenlund Runarson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  johanna.frojdenlund.runarson(at)skr.se
 • Josefin Lassinantti, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
  josefin.lassinantti(at)digg.se
 • Kim Lantto, Göteborgs Stad
  kim.lantto(at)goteborg.se
 • Per Söderström, Region Västernorrland
  per.soderstrom(at)ornskoldsvik.se 
 • Mattias Axell, Metasolutions AB
  mattias(at)metasolutions.se
 • Ricardo Sanchez, Västra Götalandsregionen
  ricardo.sanchez.curiel(at)vgregion.se
 • Tomas Monsén, Mariestad/Töreboda/Gullspångs kommun
  tomas.monsen(at)toreboda.se

Regionala samverkansforum

Dataverkstaden har som mål att senast vid årsskiftet 2023/2024 ska minst hälften av Sveriges 21 regioner och 290 kommuner ha etablerade strukturer och grundläggande förutsättningar för att arbeta effektivt och kvalitativt med att tillgängliggöra öppna och delade data.

Att etablera och bedriva en regionala samverkansforum som arbetar tillsammans med den nationella dataverkstaden och de regionala och kommunala verksamheterna, anses vara en förutsättning får att kunna uppnå detta mål.

Det är därför en prioriterad insats för dataverkstaden att stödja Sveriges 21 regioner i detta arbete genom att bland annat tillhandahålla ett nationellt expertstöd, metoder och rutiner för en regional samverkan bäst kan bedrivas.

Nationellt referensforum

Genom ett nationellt referensforum kommer dataverkstaden och de regionala samverkansforumen kontinuerligt att samordna det nationella, regionala och lokala arbetet med öppna och delade data.

Övriga samverkansforum

En av de största utmaningarna när vi arbetar med att tillgängliggöra öppna och delade data är att veta vilka data som är intressanta att använda. Därför bjuder vi in alla samhällsaktörer (näringsliv, akademi, press och media, olika typer av intresseorganisationer och projekt m.fl.) att medverka i vår samverkan för att berätta just detta;

”Vilka datamängder skulle ni vilja få åtkomst till och på vilket sätt och i vilka format vill ni använda dessa?”

Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans utreder vilka datamängder som är intressanta, vilken nytta de kan bidra till, samt hur dessa ska vara strukturerade och formaterade för att uppnå största möjlig nytta.

Organisationsschema för dataverkstad

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53