Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats

Badplatser, deras utformning, egenskaper och placering, hamnar som nummer 11 i undersökningen om särskilt viktiga datamängder inom kommunal och regional sektor. Datamängden tillhör området ”Besöksnäring och rekreation”.

I denna guide kommer vi att utgå från den specifikation som togs fram 2021 av den regionala samordningen inom öppna data i Västra Götaland – och som finns publicerad på den nationella dataportalen;

www.dataportal.se

Intressenter

Ett sätt för kommuner att locka och behålla kommuninvånare är förutom arbetstillfällen ett brett utbud av rekreation och meningsfulla fritidssysselsättningar. Friluftsliv, idrott, närhet till naturen och rekreation är områden som potentiella invånare värderar, något som visar sig i vår undersökning.

Besökare i form av turister, boende i kommunen, samt kommunen själva är intressenter av datamängden – dels som badgäst, dels som ansvariga för skötsel av badplatser. Genom att samla in denna data på ett strukturerat sätt kan kart- och besökstjänster sammanställa olika intressepunkter i en kommun och kommunen kan själv skapa översiktlig bild på var badplatser finns, dess egenskaper och anläggningar och därmed vilket skötselbehov som finns.

Datamängden kan ligga till grund för, eller komplettera kommunens skötselplan, vara ingångspunkt för kontaktvägar för felanmälan eller för att exempelvis publicera information om badplatser till allmänheten på kommunens webbplats.

Det ger finns även möjligheten att kombinera denna data med andra relevanta datamängder som exempelvis Hav- och Vattenmyndighetens miljö- och vattenkvalitetsmätdata, vilket gör datamängden intressant ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv, eller t.ex. med andra kringliggande anläggningar såsom lekplatser, grillplatser och utegym som ligger i badplatsernas direkta närhet.

Datamodellen

För att förenkla underhållet och återanvändningen av denna datamängd, är datamodellen definierad som en tabell och ska publiceras som en kommaseparerad text i ett så kallat CSV-format. Det här gör att kommunen med enkelt kan underhålla och bearbeta datat i ett kalkylprogram som exempelvis Excel och sedan spara denna data i ett CSV-format för att underlätta återanvändningen för datakonsumenten.

Datamodellen har hela 42 attribut för att beskriva platsen, men det är ganska få av dessa som är obligatoriska – det betyder att du som inte känner till varenda detalj kring din kommuns badplats, ändå kan publicera information om att badplatsen finns och heter – när du lär dig mer om badplatserna kan du komplettera i efterhand. För att skapa verkligt värde rekommenderas du att fylla i så många attribut du kan och särskilt viktiga är kontaktvägar till kommunen, dessa hittar du i attribut 40, 41 och 42.

Insamling av data

Ofta finns uppgifter om kommunens badplatser i ett GIS- eller underhållssystem, system som används för att upprätta och hantera skötselplaner eller skötselinstruktioner för badplatserna. Den verksamhet i kommunen som har ansvar för att badplatsens soptunnor töms, brygga- eller hopptorn sköts eller kanske att stranden städas, har ofta bra koll på badplatsens olika egenskaper och anläggningar (attribut). Som ett första steg är det lämpligt att ta kontakt med den verksamheten och diskutera hur insamling och publicering av data ska genomföras, inledningsvis och över tid.

Om det inte går att exportera data med rätt innehåller och/eller i rätt format direkt från ett GIS- eller underhållssystem, är vår rekommendation att ett kalkylprogram, exempelvis Excel, inledningsvis används för att skapa och underhålla data om badplatserna.

Datamängden innehåller inga sekretessbelagda data, och kan därför med fördel delas mellan olika enheter och funktioner i kommunen för att samla in och underhålla den. En plan för hur och när filen ska underhållas upprättas med fördel, vårt förslag är att det läggs in som en återkommande aktivitet i kommunens skötselplan, exempelvis i april-maj månad så att datamängder är uppdaterad och aktuell innan badsäsongen inleds.

De fyra första attributen i datamängden är obligatoriska; ett unikt ID-nummer för badplatsen, badplatsens namn, samt badplatsens placering med latitud- och longitudkoordinat i WGS84-koordinatsystem.

På www.dataportal.se (sök på badplats) finns specifikationen för badplatsen beskriven med exempelfil i Excel-format, CSV-format och med en omfattande beskrivning av varje attribut. Det är viktigt att specifikationen följs exakt.

Observera att de fält ni som dataproducent (läs kommun) inte känner till och därmed inte fyller i, ändå ska vara med som ”kolumner” även om de lämnas tomma. Ett tomt fält betyder ”jag vet inte”. Förutom tidigare nämnda attribut 1, 2, 3 och 4, kan ni alltid lämna ett fält tomt om ni inte har kännedom om vilken data som ska fyllas i, men det är alltså viktigt att kolumnen finns med och inte tas bort.

Publicering av data

När all data är insamlad kan ni enkelt spara utdatafilen i ett CSV-format och det är också i det formatet som filen ska publiceras i er metadatakatalog (öppna datatjänst). I Excel väljer ni ”Arkiv -> Spara en kopia” och i valet för filformat ”CSV (kommaavgränsad)” – exakt vad det står kan skilja från olika versioner. Testa att lägga till och publicera filen i metakatalogen och validera att filen går att läsa och att den följer badplatsspecifikationen till fullo.

Var noga med att peka ut den specifikation som du har använt för att skapa datamängden, dvs. tidigare nämnd specifikation som finns publicerad på dataportal.se. Om ni är osäkra på hur datamängden ska publiceras så kan ni antingen titta på hur andra kommuner publicerat gått tillväga för att publicera denna data på dataportal.se eller kontakta oss på dataverkstaden (se kontaktuppgifter längst ner på sidan). I specifikationen finns angivet vilka metadataattribut som är minsta krav för en publicering.

Wikidata och Hav- och vattenmyndigheten

I datamodellen kan man länka till två andra datamängder som är relaterade till badplatser – dels Wikidata och dels i Hav- och vattenmyndighetens databas för vattenkvalité. Det är mycket fördelaktigt att fylla i dessa attribut, det tillför datamängden ytterligare ett värde eftersom användaren (datakonsumenten) av badplatsdatan kan få större kunskap om badplatsernas kringliggande miljö. Läs mer om detta i avsnitt 3 och 4.1 i specifikationen för badplatser.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Datamängden badplatser förväntas bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål;

8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism
11.4 – Skydda världens kultur- och naturarv

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-01-30 15:01