Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fiskesjöar

I Sverige är det tillåtet att fiska längs våra kuster och i de fem största sjöarna; Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra sjöar så kan det finnas regler att förhålla sig till och att det krävs ett tillstånd eller fiskekort. Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som ansvarar för frågor om fiske och tillhandahåller information om regler för fisket. Samtidigt som det finns statligt upplåtna fiskevatten så finns det även privat upplåtna vatten från exempelvis fiskevårdsföreningar, samfällighetsföreningar och enskilda markägare.

Data om fiskesjöar är en datamängd som tillhör området Besöksnäring och hamnar på plats 33 i dataverkstadens lista på särskilt viktiga datamängder. Öppna data om fiskesjöar handlar inte bara om att tillhandahålla data, utan det handlar också om att skapa möjligheter för innovation, samarbete och hållbara lösningar. Genom att dela denna data ökar vi inte bara vår förståelse för fiskesjöarnas ekologi och hälsa, utan vi möjliggör också för människor att delta i processen för att skydda och bevara dessa viktiga naturtillgångar för framtida generationer.

Intressenter

Intressenter för datamängden Fiskesjöar inkluderar exempelvis fritidsfiskare, sportfiskeklubbar, researrangörer för fiske, naturälskare och turistbyråer. Denna information kan hjälpa fiskeintresserade att hitta nya och spännande platser att utforska, planera sina fisketurer och förbättra sin fiskeupplevelse.

Andra intressenter skulle även kunna vara aktörer och entreprenörer som utvecklar digitala verktyg för fiskeentusiaster. Deras arbete med att skapa innovativa lösningar kan bidra till att förbättra fritidsfiskarnas upplevelse och tillgängligheten till information om fiskeplatser, fiskeregler, väderförhållanden, faciliteter på platsen och mycket mer.

Öppna data om fiskesjöar

Länsstyrelsen tillhandahåller ett nationellt register för fiskevårdsområden. Detta register innehåller data om olika fiskevårdsföreningar och deras styrelser. Utöver det så tillhandahåller Länsstyrelsen också en tjänst som heter Fiskekartan. Genom en e-tjänst kan markägare eller föreningar se till att ens egna fiskevatten inkluderas i Fiskekartan. Fiskekartan innehåller mer berikande data om själva fiskemöjligheterna i sjön, och det är markägaren eller föreningens ansvar att hålla data uppdaterat via e-tjänsten.

Är du markägare eller del i en förening som ansvarar för ett fiskevårdsområde men saknas i Fiskekartan kan du skapa dig ett konto och uppdatera med din data.

Ni hittar Länsstyrelsens tjänst för Fiskesjöar här:

Länsstyrelsens tjänster och öppna data om fiskesjöar

Sammantaget innebär detta att Nationell Dataverkstad inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder med denna datamängd förutom att sprida information om att datan redan går att få tillgång till genom nationella lösningen.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Delning och användning av data om fiskesjöar bidrar till flera av de globala hållbarhetsmålen:

8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism

11.4 – Skydda världens kultur- och naturarv

14.4 – Främja hållbart fiske

15.1 – Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2024-03-21 18:37