Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Yrken

Varje människa är expert på sin livssituation och sina behov. Vi är specialister på funktionsnedsättningar inom olika yrken. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en god hälsa. Inom habilitering vuxen samverkar följande yrken:

Arbetsterapeuten kan ge förslag på strategier och träning för att vardagen ska fungera bättre, till exempel att förflytta sig, att passa tider och planera. Vid behov kan arbetsterapeuten förskriva anpassade hjälpmedel.

Vanliga insatser från arbetsterapeuten

Fysioterapeuten kan ge stöd och behandling om du känner dig spänd, har ont i musklerna, har svårt att ligga, sitta eller att röra dig. Du får även råd om hur du ska träna och använda kroppen för att må bra. Målet är att förbättra, bevara eller kompensera din funktionsförmåga.

Vanliga insatser från fysioterapeut

Dietisten utreder och följer upp energi- och näringsbehov, ger behandling och individanpassade råd om mat, näring och hälsa.

Vanliga insatser från dietisten

Kuratorn erbjuder stöd genom samtal. Du kan tala med kuratorn om sådant du ofta tänker på, och få hjälp med att förstå dig själv. Kuratorn berättar om rättigheter och skyldigheter i samhället, och kan ge stöd i kontakten med myndighetspersoner för frågor kring arbete, boende, ekonomi och utbildning.

Vanliga insatser från kurator

En logoped utreder och behandlar tal-, språk- och kommunikationssvårigheter och sväljningsproblem. Logopeden provar också ut och anpassar hjälpmedel samt arbetar med alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK efter behov.

Vanliga insatser från logoped

Läkaren ansvarar för undersökningar, medicinskt behov och behandling relaterat till en funktionsnedsättning. Läkaren skriver även intyg som kräver särskild kunskap om funktionsnedsättningar och kan remittera till andra vårdinstanser för fortsatt vård.

Vanliga insatser från läkare

Psykologen utreder kognitiva funktioner som stöd för diagnos, och ger insatser som förebygger och behandlar psykisk ohälsa. En viktig uppgift är att öka patientens kunskap om hur en funktionsnedsättning påverkar vardag, hälsa och utveckling samt hitta strategier för att hantera problem.

Vanliga insatser från psykolog

Sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv på din hälsa och bedömer, analyserar, planerar och genomför behandling och stöd för andning, cirkulation, elimination, fysisk aktivitet, sömn, hud, nutrition, sexualitet, smärta och vävnad. Sjuksköterskan ansvarar också för medicinuppföljning.

Vanliga insatser från sjuksköterska


Senast uppdaterad: 2021-06-30 11:34