Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan ge förslag på strategier och träning för att vardagen ska fungera bättre, till exempel vid förflyttning eller att passa tider och planera. Vid behov kan arbetsterapeuten också förskriva ett anpassat hjälpmedel.

Vanliga insatser från arbetsterapeuten

Sömn

Arbetsterapeuten utreder och behandlar sömnsvårigheter i samverkan med sjuksköterska.

Förflyttning

Arbetsterapeuten ger tillsammans med fysioterapeut råd och stöd för:

  • Förflyttning med eller utan hjälpmedel
  • Positionering för liggande eller sittande ställning
  • Ergonomi
  • Handfunktion
  • Finmotorik
  • Lyfta och förflytta föremål
  • Träning för att flytta sig mellan olika sittenheter

Bibehålla en kroppsställning

Arbetsterapeuten anpassar och förskriver positionerande hjälpmedel vid behov. Undervisning för närstående om positionering ingår också i uppdraget.

Ändra grundläggande kroppsställning

Arbetsterapeuten tar fram anpassade träningsprogram för förflyttning, och förskriver och anpassar hjälpmedel vid behov. Dessutom får närstående information om kroppsställning och hur den påverkar måendet.