Sjuksköterska

Vanliga insatser

Hälsa och ohälsa

Utredning och behandling med fokus sjukdom och livsstil. Ibland i samverkan med ansvarig vårdgivare i kommun och primärvård.

Konsultation

Vid utredning och behandling inom annan hälso- och sjukvård bistår sjuksköterska inom habilitering med specialistkunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och utvecklingsförlopp över tid.

Medverka vid läkarbesök 

Vid behov kan sjuksköterskan medverka vid läkarbesök för att implementera behandlingsinsatser, försäkra att patienten har förstått behandlingen, om särskilt hänsynstagande behöver tas utifrån funktionshinder, vikten av egenvård respektive sjukvård samt informera närstående.  

Vägledning

Sjuksköterskan kan ge råd och kunskap för att stärka dina rättigheter som patient. Att etablera, utveckla och förvalta kontakter med andra vårdgivare för att främja samarbete kring patienten ingår också i uppdraget. Sjuksköterskan deltar även tillsammans med patienten och annan vårdgivare i pre- och postoperativ planering.

Helhetsperspektiv

Sjuksköterskan har ett ansvar för helhetsperspektivet runt patienten. Det kan handla om att öka kunskapen hos patienten kring vad det är som händer i kroppen vid exempelvis brist i hygien, sömnsvårigheter och fel matintag med mera.