Fysioterapeut

Fysioterapeuten ger stöd och behandling om du känner dig spänd, har ont i musklerna, har svårt att ligga, sitta eller att röra dig. Du får även råd om hur du ska träna och använda kroppen för att må bra. Målet för insatserna en fysioterapeut ger är att förbättra, bevara eller kompensera din funktionsförmåga.

Vanliga insatser från fysioterapeuten

Andning

Fysioterapeuten utreder och behandlar till exempel muskelspänning, slem-
problematik och kroppsstruktur.

Förflyttning

Utredning och behandling för att förbättra eller behålla kroppshållning, positionering, gång och handfunktion

Personlig vård

Insatser för att främja fysisk aktivitet eller sömn. Kunskap om funktionsnedsättningen och strategier för välmående.

Psykiska funktioner 

Psykiska funktioner som energi, perception och sömn utreds och behandlas av fysioterapeuten, ofta i samverkan med en annan yrkesperson. Målet är att ge insikt om hur funktionsnedsättning påverkar och ökad kroppsmedvetenhet.

Rörelsesystemets funktioner

Fysioterapeuten utreder och behandlar struktur, ledfunktion, muskelfunktion, balans, koordination och kroppens rörelsemönster.

Sinnesfunktioner och smärta

Fysioterapeuten utreder och behandlar sinnesfunktioner, smärta och sensibilitet.

Stöd till omgivning

  • Anpassa fysisk miljö och hjälpmedel
  • Stöd och kunskap till närstående om funktionsnedsättning