Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykolog

Habilitering vuxen ska förebygga, identifiera och behandla psykisk ohälsa genom att öka patientens och omgivningens kunskap om funktionsnedsättningen, främja självkännedom hos patienten samt erbjuda stöd för att främja ett fungerande vuxenliv. Det innebär att behandlingsinsatserna har funktionsnedsättningen som utgångspunkt.

Behandlingsinsatser

Psykologens behandlingsinsatser utgår från psykoedukation och samtal kring patientens funktionsnedsättning och dess påverkan på vardagen. Utifrån det används sedan metodik inom kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk korttidsterapi. Behandlingsinsats och metod utgår från alltid från patientens behov, funktionsnivå och förutsättningar.

Behandling av psykisk ohälsa som ångest och depression, där det inte finns en klar koppling till funktionsnedsättningen genomförs av andra vårdinstanser.

Utredning

För att tas emot som patient inom habilitering vuxen ska en utredd och fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper finnas. Habilitering vuxen har inget utredande ansvar för att ställa diagnoser. Men om ett behov av en förnyad utredning uppstår efter att en patient har tagits emot, gör habiliteringspsykolog, ofta tillsammans med andra professioner utredningen. Till exempel om det finns frågetecken kring nivån av en patients intellektuella funktionsnedsättning eller om en patients funktionsnivå behöver kartläggas som underlag för insatser.

Utmanande beteende

Vid utmanande beteenden hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism har det primära behandlingsansvaret i samverkan med kommun, boendet, daglig verksamhet med flera.


Senast uppdaterad: 2021-07-08 15:28