Läkare

Läkaren har särskild kunskap om funktionsnedsättningar och ansvarar för undersökningar, medicinskt behov och behandling relaterat till en funktionsnedsättning.

Exempel på insatser

Utreda

Läkaren uppmärksammar behov av medicinsk utredning och behandling

Medicinsk behandling och vård

Läkaren provar ut läkemedelsbehandling vid hälsoproblem kopplat till en funktionsnedsättning, kan utforma intyg som kräver särskild kunskap kring funktionsnedsättning och skriver remisser till andra vårdinstanser vid behov för fortsatt vård.

Upplysa

Läkarens roll är att öka den medicinska säkerheten genom att informera och göra patienten delaktig om eventuella biverkningar av mediciner och behandlingar.

Stöd till omgivningen

Läkaren är behjälplig och rådfrågande mot kommun, primärvård och övrig hälso- och sjukvård.