Dietist

Dietisten utreder och behandlar nutritionsproblem som kan medföra hälsorisker; som ett förändrat energi- och näringsintag eller en försämrad ät- och sväljfunktion.

Vanliga insatser från dietisten

Nutrition

Dietisten utreder kostintaget genom till exempel kostanamnes och kostdagbok. Vid behov utförs kroppsmätningar som vikt, längd, midjeomfång och kroppssammansättning. Dietisten ger individanpassade råd om kost och hälsa utifrån nutritionsproblem och kan vid behov förskriva särskilda kosttillägg.

Ät- och sväljsvårigheter

Dietisten utreder och behandlar ät- och sväljfunktion tillsammans med logoped. Information om ät- och sväljsvårigheter (dysfagi) och individuell rådgivning om konsistensanpassad mat och dryck ges.

Måltidsrutiner

Vid bristande måltidsrutiner och ett restriktivt ätande kartläggs vardagsrutinerna för att få till ett mer regelbundet och hälsosamt matintag i samverkan med arbetsterapeut vid behov.

Medicinska problem

Kartläggning av mag- och tarmbesvär, slemproblematik, känslighet för måltidsvolym, medicinintag, smärta, högt eller lågt energibehov. Fördjupad utredning och eventuell behandling sker i samråd med sjuksköterska eller läkare.

Omgivning

Vid behov kan vi kartlägga patientens stöd från omgivningen, omgivningens kunskaper kring kost och förutsättningar för eventuellt förändringsarbete. Samarbete med omgivningen vid behov.