Kurator

Kuratorn erbjuder utredning, bedömning och behandling i form av stöd genom motiverande- och bearbetande samtal men även hur du som patient kan få praktisk hjälp av samhället.

Exempel på insatser

Samtal

  • Stödsamtal kan handla om att medvetandegöra svårigheter och begränsningar utifrån diagnos för att kunna förhålla sig till sin funktionsnedsättning.
  • Krissamtal. Vid ett akut skede få stöd, förståelse och hjälp för att bearbeta den uppkomna situationen. Till exempel nydiagnostisering eller sorg.
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandling av ångesttillstånd och depression med mål att förändra kognition och beteenden, för att må bättre och uppnå sina mål i livet.

  • Motiverande samtal, MI för att främja motivation och beteendeförändring. En samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändring
  • Rådgivande samtal. Råd och åtgärder anpassas efter ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel, särskild uppföljning och kan inkludera motiverande strategier.

Samhällsinformation

Stödjande funktion för kontakt och ansökningar med myndigheter och fonder