Lust till läsning

Metodboken Lust till läsning är en handbok i hur man som pedagog eller bibliotekspersonal kan trigga läslusten hos barn och unga.

Lust till läsning är skriven av journalisten Hanna Jedvik. Illustrationerna är gjorda av konstnären och illustratören Rustan Ryden. Förutom intervjuer med bibliotek, som delar med sig av metoder, tankar och idéer, har Hanna Jedvik tagit del av relevant forskning, som visar på betydelsen av läsning och hur man kan skapa lusten till läsning. Och den är lika användbar för pedagoger som bibliotekspersonal eller för alla som har barn omkring sig. 

Den fokuserar även på boksamtalet mellan bibliotekarien och barnen som träffas på bokträffarna, för det är oerhört viktigt att barnen lär sig att samtala om böcker och om det de läser.

Klicka här för att ladda ner som PDF eller läsa den på skärmen

Vid frågor kontakta: katarina.larson@vgregion.se