Internationella samarbeten och projekt

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att skapa och upprätthålla internationella kontakter, globalt och inom EU. Här kan du läsa om projekt och aktiviteter där Kulturförvaltningen arbetar internationellt.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utvecklar modeller för internationellt utbyte och stödjer projekt som blandar uttryck från olika kulturer. Mer om kulturnämndens i Västra Götalandsregionen arbete med internationella samarbeten och utbyten, hittar du här...

 

 

Fristadsregion Västra Götaland

Hotade författare, journalister och konstnärer ska kunna finna en trygg plats i Västra Götaland och därför är Västra Götalandsregionen en fristadsregion. Att vara en fristadsregion betyder ett starkt ställningstagande för yttrandefriheten för konstnärer som lever under hot i sina hemländer.

VGR i europeisk festivalgemenskap

Våren 2024 gick Västra Götalandsregionen (VGR) med i EFFE Seal, en europeisk festivalgemenskap för städer och regioner. VGR blev därigenom den första svenska medlemmen, och har nu tillgång till ett stort nätverk för kunskapsdelning och gemensamma aktiviteter.

CLIC - hållbara modeller och innovativa lösningar

CLIC är ett Horizon2020-projekt som initierats av Europeiska kommissionen och som studerar övergripande modeller för återbruk av kulturmiljöer och landskap ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Kulturförvaltningen är en part i CLIC och vi har valt att fokusera på fem industriella kulturmiljöer där vi tror det finns goda förutsättningar att kulturmiljöerna kan bidra till platsens utveckling.

CHARTER - förstärker kulturarvssektorn

CHARTER är ett Erasmus+ projekt som administreras av Handelshögskolan vid Universitetet i Barcelona. Projektet har valts ut av Europeiska kommissionen för att utveckla och implementera strategier för att åtgärda kompetensbrister inom kulturarvsområdet. Västra Götalandsregionen deltar genom kulturförvaltningen som en av 6 regioner där undersökningar kommer göras och resultat testas.