Teater

Kulturförvaltningen arbetar för att barn och unga i hela Västra Götalandsregionen ska få ta del av scenkonst av högsta kvalitet.

Det gör vi till exempel genom att förmedla kvalitetssäkrade teaterproduktioner via Kulturkatalogen Väst och att erbjuda kommuner, utövande konstnärer samt kulturlivets institutioner fortbildningar och nätverk. Vi driver också utvecklingsprojekt inom scenkonst och har ett tydligt uppdrag att verka för mångfald och kvalitet inom teatern, för en kultur som når och angår alla invånare i Västra Götaland.

Aktuella utlysningar
Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang
Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Referensrådet teater – samverkan som resurs

Referensrådet teater startade 2015 på initiativ av teaterkonsulenten på Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Rådet består av kultursamordnare från sex av regionens kommuner som träffas ungefär fyra gånger per år. Syftet är bland annat att få en gemensam överblick över kommande utbud och att samverka kring villkoren för teaterområdet i region och kommuner.

Nätverk för teater- och dramapedagoger

2022 startade Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen ett nytt nätverk för teater- och dramapedagoger. Här kan vi bland annat diskutera gemensamma utvecklingsfrågor, samarbeten och fortbildningsbehov inom teater- och dramapedagogik.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med som scenkonstbranschen ska kunna använda för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.

Centre Stage Online

Centre Stage Online är en helt ny webbutbildning som är framtagen för utövare inom scenkonst och musik. Kursen är till för dig som vill utveckla din kommunikation och ditt konstnärliga ledarskap. Kursen består av tretton videoföreläsningar med tillhörande praktiska övningar och du går kursen helt i din egen takt, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Kursen har ett tydligt genusperspektiv och vi problematiserar genomgående de maktstrukturer och rådande normer i samhället och scenkonstbranschen. Välkommen att gå kursen!

FLÄTAN 2023

Vi är medarrangörer till FLÄTAN, en regional teaterfestival som riktar sig till barn mellan 10 och 13 år och deras teaterpedagoger. De medverkande teatergrupperna skapar tillsammans en föreställning utifrån helt nyskriven dramatik framtagen till projektet. Den storslagna avslutningen är en teaterfestival på Regionteater Väst i Uddevalla våren 2023, där alla medverkande grupper spelar upp sina pjäser.

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef

Telefonnummer

Ann-Charlotte Eldh

Konsulent teater

Telefonnummer