"Utställningen kommer" - till biblioteken i Västra Götaland

Två små barn sitter i en liten tunnel och leker med stenar som sitter på väggen.
Fotograf: Ian Schemper

Utställningen kommer är en turnerande verksamhet som erbjuder utställningar och pedagogiska program för barn och unga runt om i hela Västra Götaland, i nära samverkan med regionens 49 kommuner.

För verksamheten Utställningen kommer är biblioteken primär målgrupp. Teamet arbetar med flexibla utställningslösningar för bibliotek och valet av utställningstema bestäms i stor utsträckning av efterfrågan och behov hos målgruppen, folkbiblioteken i Västra Götaland. Genom bibliotekens utställningsytor kan berättelser som rör kultur, natur och kulturarv delas med invånarna, oavsett var i regionen de bor.

Utställningen kommer arbetar rättighetsbaserat, vilket innebär att verksamheten strävar efter att uppfylla rättigheterna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och de tillhörande konventioner som Sverige ratificerat. 

Vi som arbetar med att ta fram utställningarna är utställningsproducenter och pedagoger och finns på enheten Utställningar. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om vårt arbete och om utställningarna. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Bokningsbara utställningar

Trollbunden

Utställningen syftar till att ge besökaren en magisk upplevelse med en inblick i den nordiska folktron, dess företeelser, seder och bruk samt möjligheten att reflektera över berättelser och berättande genom tiderna.

Kyssande par i en pool full av svarta badringar

LANDET UTOM SIG - Bilder från Sverige

Bokningsbar utställning med Lars Tunbjörks skarpa iakttagelser av vardagligheter, märkligheter och det svenska folkhemmets söndervittring i slutet av 1900-talet.

Garnfolk

”Garn är gött! Ett garnnystan har många inneboende möjligheter, alla dörrar är öppna och the sky is the limit” säger Anna Bauer - en av sex utställare i Garnfolk. En utställning om garn, skaparlust och människorna bakom stickorna.

Ida Lagnander

Pedagog

Telefonnummer

Jennie Ardin

Pedagog

Telefonnummer

Anna Sjölander

För mer information och bokning

Telefonnummer