Läsfrämjande

Här hittar du våra läsfrämjande projekt och aktiviteter, som lockar till läsning, intresse för litteratur – och skrivande.

Barnens bibliotek

Barnens bibliotek är en sida som vill locka till läsning och intresse för litteratur och skrivande. Det är också en resurs för bibliotek och alla är välkomna att ladda ner och använda material.

Gåvoboken

Barn som läser och blir lästa för utvecklar större kapacitet att möta världen och bygga sina egna relationer. Gåvoboken delas ut i regionens 49 kommuner.

Sommarboken

För barn mellan 8 och 12 år som gillar att prata och tipsa om böcker, träffa kompisar och ha skoj. På det lokala biblioteket får du mer info om träffar och aktiviteter. Välkomna till en sommar bland vänner och hemligheter!

Läsfrämjande insatser utanför skolan

Handlar om kravlös och lustfylld läsning på fritiden. Det är ett projekt som utgår från erfarenheterna med Sommarboken, en läsfrämjande lovverksamhet som handlar om just lusten till läsning.

Läsfrämjandelyftet

Jobbar du på ett folkbibliotek i Västra Götalandsregionen, som medarbetare eller chef? Då är Läsfrämjandelyftet till för dig.

Språktåget

Språktåget är ett språkutvecklande material med fokus på barn mellan 0-6 år som ska underlätta för logopedi, bibliotek och barnhälsovård att stödja och inspirera föräldrar att läsa, prata, ramsa och sjunga med sina barn.