Nätverk och fortbildning

Inspireras och utvecklas tillsammans med andra i våra nätverk och på våra fortbildningar. Här listar vi några av de som riktar sig särskilt mot dig som arbetar med och för barn och unga.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur är en möjlighet för alla som arbetar med eller är intresserade av barnkultur att mötas och låta sig inspireras. Vi arrangerar återkommande träffar med spännande gäster och alltid med anknytning till aktuella ämnen, fenomen och utmaningar.

En del av våra träffar har skett digitalt och spelats in. Ni kan ta del av dem i efterhand här:

Scenkonstdagar barn och unga

Varje år levandegörs scenkonst-nyheterna i Kulturkatalogen Väst under Scenkonstdagar barn och unga. Föreställningar inom teater, musik, dans och cirkus visar upp sig för arrangörer som vill boka högkvalitativ kultur för barn och unga.

Läs mer om Scenkonstdagar barn och unga här.

Kulturskolepedagogdagen

Kulturskolepedagogdagen är en fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet. Här får du möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att främja en likvärdig kulturskola med hög kvalitet. 

Läs mer om Kulturskolepedagogdagen här.

Nätverk

Några av våra nätverk handlar specifikt om kultur och arrangemang för barn och unga, medan andra är bredare och kanske i första hand knyter an till en konstform eller en särskild roll. 

Här hittar du alla våra nätverk. 

Nätverk för arkitektur- och designpedagoger

Kulturförvaltningen och Göteborgs stad samordnar tillsammans ett nätverk som består av arkitektur- och designpedagoger. 
Det är arkitekter och designers med kompetens att ha en dialog om den byggda miljön och involvera barn och unga i designprocessen. 

Nätverket träffas vid flera tillfällen varje år. Vid dessa träffar får deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter från genomförda projekt, öka sina kunskaper om olika metoder och diskutera aktuella frågor inom fältet.

Mania Teimouri

Konsulent

Telefonnummer


Nätverk för dig som arbetar med konstpedagogik

KAKA – Konstpedagogiska akademin är ett nätverk för dig som arbetar med konstpedagogik i Västra Götaland. Nätverket vänder sig till konstpedagoger eller intendenter på konsthallar eller konstmuseer, fria utövare/konstnärer med praktik inom konstpedagogik, kulturskolepedagoger inom bild- och form, och personer som på annat sätt är verksamma inom fältet. Här kan du  möta kollegor, dela erfarenheter, och ta del av forskning och praktik.  

Förvaltningen för kulturutveckling har en representant med i den regionala referensgrupp för konstpedagogik som tar fram innehåll för nätverkets träffar. Gruppen består av: 

  • Linn Gall, konsulent, Förvaltningen för Kulturutveckling
  • Lina Ikse, fotograf och konstpedagog, fri utövare Göteborg
  • Mette Muhli, Intendent förmedling, Konstmuseet i Skövde
  • Jonte Nynäs, pedagogisk ledare Nordiska Akvarellmuseet
  • Sofia Åhrman, konstkonsulent Göteborgs Konsthall

För mer information om nätverket, kontakta Linn Gall. 

Välkommen!

Linn Gall

Konsulent

Telefonnummer


Nätverk för danspedagoger och -lärare

Arbetar du som danspedagog eller danslärare i någon av Västra Götalands kommuner? Då är det här nätverket till för dig!
Nätverket har en grupp på Facebook där vi medlemmar delar kunskap och erfarenhetsutbyter, tipsar varandra om forskning, fortbildningstillfällen, vikariat, tjänster, projekt, arbetsmiljöfrågor, föreställningar etcetera. Förutom den digitala plattformen anordnar vi en till två fysiska dansträffar per år.

Förvaltningen för kulturutveckling driver nätverket genom Danspoolen. Syftet med nätverket är att det ska vara stärkande och kunna synliggöra oss danslärare och danspedagoger i Västra Götaland.

Vill du vara med i nätverket?
Be om medlemskap via Danspoolen på Facebooksidan Danslärare VG-regionen | Facebook

Välkommen!


Nätverk för teater- och dramapedagoger

Nätverket vänder sig till yrkesverksamma teater- och dramapedagoger som jobbar med barn och unga, i Västra Götalandsregionen. Här diskuterar vi gemensamma utvecklingsfrågor, samarbeten och fortbildningsbehov inom teater- och dramapedagogik. 

Har du frågor - Lotte Eldh, konsulent teater. 

 

Ann-Charlotte Eldh

Konsulent teater

Telefonnummer


Nätverk: Filmpedagoger i kulturskolan

Jobbar du som filmpedagog på en kulturskola i någon av Västra Götalands kommuner? Saknar du kollegor att bolla dina specifika frågor med kring upplägg av filmlektioner, tips om övningar och material, men också inspiration, tips och kompetensutveckling?

Då har vi precis startat upp nätverket för dig! Vi samlas ett par gånger per termin, dels för kollegialt utbyte men också för fortbildning och planering av gemensamma aktiviteter. Låter det intressant? kontakta oss!

Anna-Karin Johansson

Konsulent

Telefonnummer


Kontaktnät för cirkus

Är du artist, pedagog, arrangör eller annan aktör med intresse för cirkus? 
Genom kontaktnätet för cirkus kan du få riktade utskick om utlysningar, satsningar, kurser och turnéer samt möjlighet att bredda ditt eget kontaktnät och hitta nya ytor för samarbeten. 

För att gå med i kontaktnätet, kontakta cirkuskonsulent Karin Skierus. 

Karin Skierus

Konsulent cirkus/nycirkus

Telefonnummer


Nätverk för teater- och dramapedagoger

Nätverket vänder sig till yrkesverksamma teater- och dramapedagoger i Västra Götalandsregionen som jobbar med barn och unga. Här diskuterar vi gemensamma utvecklingsfrågor, samarbeten och fortbildningsbehov inom teater- och dramapedagogik. 

Nätverket träffas fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten. Under våren 2022 är sammankomsterna digitala och sker via Teams. Sammankallande är Linnéa Christensen, teaterkonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

Kontakta Lotta Eldh om du vill gå med i nätverket.

Ann-Charlotte Eldh

Konsulent teater

Telefonnummer


Nätverket för kommunala samordnare för barn och unga

Alla Västra Götalandsregionens 49 kommuner har en kommunal kontaktperson som kallas för kommunal samordnare. Det är den kommunala samordnaren som tillsammans med kommunens kulturombud/barn- och ungdomskulturgrupp ska fördela de regionala medlen och samordna kulturaktiviteter så att det kommer alla barn och unga i kommunen till del. 

Två gånger om året träffas de kommunala samordnarna i regionen. Det är barn- och ungakonsulenterna på Förvaltningen för kulturutveckling som är sammankallande. Nätverksträffarna är till för kompetensutveckling; att utbyta erfarenheter, att få och ge inspiration. Innehållet i träffarna formas efter behov och önskemål från samordnarna och Regionteater Väst via en arbetsgrupp, där deltagandet roterar.

Jonna Börjesson

Konsulent

Telefonnummer

 

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer


Kom med!

Vill du gå med i våra nätverk eller delta i ett evenamang? Kontakta oss!

 

Jonna Börjesson

Konsulent

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer