Medietjänster och samordning

Kulturförvaltningen och kommunbiblioteken i Västra Götaland arbetar tillsammans för att stärka det mediestrategiska arbetet. Vi strävar efter en jämlik tillgång till berättelser och information oavsett var i Västra Götaland du befinner dig.

Sök media

Sammanställning av bibliotekskataloger till hjälp i fjärrlånearbetet

Tillgängliga medier

Att tillhandahålla medier som är anpassade för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga är en prioriterad uppgift för biblioteken. Biblioteken kan antingen köpa, ladda ner eller låna in talböcker.

Fjärrlån och transporter

Fjärrlåneverksamheten inom Västra Götalandsregionen är ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling, Biblioteken i Borås och Göteborgs stadsbibliotek.