Verksamhet och projekt

För att främja bibliotekens arbete med att möta samhällsutmaningar och kontinuerligt utveckla sin verksamhet så riktar den regionala biblioteksverksamheten sin verksamhet mot fyra strategiska inriktningar under planperioden. Inom varje inriktning pågår en rad aktiviteter och projekt såsom fortbildningstillfällen, kurser, inspirationsdagar, nätverksträffar, konsultation och uppdragsforskning. Inriktningarna är inte separata spår utan överlappande områden där samverkan och erfarenhetsutbyte är centralt.

Det öppna biblioteket

Det öppna biblioteket handlar om att ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap. Klicka här för att läsa mer.

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket handlar om att inspirera till läsupplevelser, stärka litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelse. Klicka här för att läsa mer.

Det digitala biblioteket

Det digitala biblioteket handlar om att främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet och ge fri och lika tillgång till information och medier. Klicka här för att läsa mer.

Det lärande biblioteket

Det lärande biblioteket handlar om att stödja människors möjligheter till livslångt lärande och kontinuerligt utveckla verksamheten för att möta samhällets utmaningar. Klicka här för att läsa mer.

Nätverk

Gå med i något av våra nätverk inom biblioteksverksamheten.

Läsfrämjandelyftet

Jobbar du på ett folkbibliotek i Västra Götalandsregionen, som medarbetare eller chef? Då är Läsfrämjandelyftet till för dig.