Stöd och bidrag

Här kan läsa mer och ansöka om våra stöd inom biblioteksutveckling.

Konsultation

Vi erbjuder konsultativt stöd till kommunbiblioteken i Västra Götaland. Det innebär att vi kan ta uppdrag som rör verksamhetsutveckling (där även andra kommunala/regionala aktörer kan vara samarbetspartners) och fungera som samtalspart och ge råd i frågor inom biblioteksområdet.

AIR Litteratur Västra Götaland

AIR Litteratur Västra Götaland ger författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götaland. Residensen fokuserar på konstnärligt undersökande arbete och ger möjlighet till inspiration och fördjupning.

Litterärt arrangörsstöd

Arrangörsstödet subventionerar kostnaderna för att engagera professionella författare, publicister eller estradpoeter för att arrangera offentliga litterära möten för en vuxen målgrupp.

Kulturkatalogen Väst

Kulturkatalogen Väst är Västra Götalandsregionens utbudskatalog för professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål.