Kulturliv för alla

Kultur ska nå och angå invånarna. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna arbetar Västra Götalandsregionen för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och interkulturell dialog.

Kulturverksamheter behöver verktyg och metoder för ett jämlikt och vidgat deltagande. Syftet med ett vidgat deltagande är att bidra till delaktighet och egenmakt samt att bygga en gemensam demokratisk kultur där alla har samma möjligheter att delta.

Kulturförvaltningen erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Det är också självklara principer när vi utvecklar vår egen verksamhet. 

Här har vi samlat ett axplock av Kulturförvaltningens verksamhet inom arbetet med vidgat deltagande. 

Kortfilm: Reflektioner över jämställdheten i scenkonstbranschen

Filmens syfte är att få i gång reflektion kring jämställdhet inom scenkonstbranschen. Den ska skapa underlag för nyanserade och konstruktiva samtal. Vilka tendenser och beteenden verkar finnas? Hur ser det ut när det gäller allt ifrån tillgång till ledande positioner till val av gestaltning? Välkommen att se, sprida och använda som du vill!

Det öppna biblioteket

Inom vårt omfattande arbete med biblioteksutveckling verkar vi bland annat för Det öppna biblioteket. Det handlar om att ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap.

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med som scenkonstbranschen ska kunna använda för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.

Jämställdhet för kulturskolan

Vad sätter vi på scenen är ett utbildningsmaterial framtaget främst för kulturskolepedagoger. En stor del av innehållet behandlar jämställdhet och representation.

Arrangera tillgängligt

Som arrangör vill du såklart att så många som möjligt ska ha tillgång till ditt arrangemang, oavsett förutsättningar eller funktionsvariationer. Här hittar du användbart material som stöd i ditt arbete med att arrangera tillgängligt.

FOKIS - Folkbildning och kultur i samverkan

Folkhögskolor och kultur har mycket gemensamt, framför allt strävan till bildning. Nätverket FOKIS (Folkbildning och kultur i samverkan) består av folkhögskolor och kulturinstitutioner i Västra Götaland. Samarbetet skapar växelverkan mellan folkbildning och kultur.

Klangfärg

Klangfärg är Västra Götalandsregionens resurscentrum för skapande inom LSS-verksamhet och anpassad skola. Vi riktar oss till dig som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att alla människor ska få möjlighet att uttrycka sig genom skapande.

Satsningen Jämlik kultur

Starkt ljus, höga ljud och massor av intryck. Miljön på museum och andra kulturinstitutioner blir ofta så intensiv för barn och unga med NPF att de tvingas stanna hemma och går miste om upplevelser. Med projektet Jämlik kultur vill vi ändra på det.

Höstrullen

Höstrullen är filmfestivalen för dig som är elev, deltagare eller personal inom daglig verksamhet eller anpassat gymnasium. Det är en fantastisk möjlighet för dig och din grupp att visa upp egna filmer, men också att se andras filmer och få nya idéer.

Delaktighet i kulturskolan

Vill du utveckla arbetet med delaktighet på din kulturskola? Här har vi samlat material och tips kring delaktighet.

Hur tillgänglig är din plan?

Målet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja sin demokratiska rättighet att delta i och utöva kultur. En tillgänglig plan ska leda till förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och i organisationen.

Relaterade publikationer

Hurdå genuskompetens?

Med genushandledningen Hurdå genuskompetens? vill vi öka medvetenheten om vem och vad som ställs ut på konstinstitutioner. Välkommen att ladda ner handledningen här.

Att förändra filmlandskapet – om jämställdhetsarbetet
i ett filmprojekt för unga

Om arbetet med att starta upp FilmCloud, en plattform för unga filmare i Västra Götaland. 

Utgiven år 2013. 

Att förändra filmlandskapet som pdf.

Publikation: Genus och filmskapande

I den här handledningen får du tips på upplägg, konkreta metoder och frågeställningar att komma igång med för att, på olika sätt, bryta normerna kring kön och filmskapande.

Spinn off – en inspirationsguide för scenkonst

I den här inspirationsguiden berättar vi om danskompaniets Spinns erfarenheter som föregångare inom integrerad dans i Sverige. 

Utgiven år: 2012

Spinn off som pdf

Hemma i kroppen – en handledning för assistenter i danssammanhang

Här får du veta mer om integrerad dans – dans för dansare med skiftande funktionsförmåga. Du får också konkreta tips om hur du kan bidra till att dans blir ett självklart och lustfyllt sätt att uttrycka sig på. Vi vänder oss till dig som följer med deltagare på dans, till exempel som elevassistent, lärare, förälder eller personlig assistent.

Utgiven år: 2013

Hemma i kroppen som pdf


Bok och film i den anpassade grundskolan: Tema kroppen

Ett regionalt projekt som erbjuder bok- och filmhandledningar. Dessa är tänkta som ett stöd främst för lärare i den anpassade grundskolan som vill arbeta med att utforska olika teman utifrån böcker och film.

Utgiven år 2024.

Bok och film, tema kroppen, som PDF.

Kultur för alla barn

Kultur i Väst och Göteborgs kulturkalas har arbetat tillsammans med tillgängligheten på Barnens kulturkalas. I denna rapport finns bland annat intervjuer, tips och handlingsplaner för att se hur du och din organisation själva kan gå vidare med ert tillgänglighetsarbete. 

Utgiven år: 2017
Finns att beställa i tryckt format. 

Kultur för alla barn som pdf