Kulturliv för alla

Kultur ska nå och angå invånarna. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna arbetar Västra Götalandsregionen för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och interkulturell dialog.

Kulturverksamheter behöver verktyg och metoder för ett jämlikt och vidgat deltagande. Syftet med ett vidgat deltagande är att bidra till delaktighet och egenmakt samt att bygga en gemensam demokratisk kultur där alla har samma möjligheter att delta.

Kulturförvaltningen erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Det är också självklara principer när vi utvecklar vår egen verksamhet. 

Centre Stage - ett projekt för en jämställd scenkonst

Centre Stage var ett europeiskt samarbetsprojekt med syfte att främja villkoren för konstnärligt verksamma kvinnor inom scenkonst. Kulturförvaltningen var initiativtagare till projektet, som genomfördes hösten 2019 till våren 2023. Välkommen att läsa mer här.

Klangfärg

Klangfärg är Västra Götalandsregionens resurscentrum för skapande inom LSS-verksamhet och anpassad skola. Vi riktar oss till dig som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att alla människor ska få möjlighet att uttrycka sig genom skapande.