Nätverk

En viktig del av vårt uppdrag är att skapa mötesplatser. Vi driver och erbjuder därför en rad nätverk. Vi har också återkommande evenemang där syftet är att träffas, prata och utvecklas tillsammans under friare former.

Återkommande evenemang

Vi anordnar flera mindre och större evenemang som återkommer, i samma format men med olika inslag av föreläsare eller inspiration. Det är jättefina tillfällen att träffa andra och utöka sitt professionella nätverk.