Kulturturism

Fyra personer står på en bro utanför ett valv och tittar in.

I nära samarbete med olika aktörer, både i och utanför Västra Götaland, arbetar Kulturförvaltningen för att långsiktigt stärka kulturens, naturens och kulturarvets roll i besöksnäringen.

Vi samordnar kulturturistiska satsningar hos samverkansparterna, genomför aktiviteter och fortbildningar för att stärka de enskilda besöksmålen och deltar i nationella och internationella utvecklingsprojekt. Vi verkar även för att prismavg.se kan användas som en gemensam kunskapskälla för kulturarv och besöksnäring.

Hembygdsturism är en satsning som vi gör tillsammans med lokala ideella verksamheter, små besöksnäringsföretag och civilsamhället. Efterfrågan från besökare och boende att få ta del av det genuina och lokala ökar. Det kan vara att få höra berättelserna och förstå en plats historia, lära sig och delta i en aktivitet som är unik för en viss bygd eller träffa och samtala med de människor som lever på en plats.