Kulturmiljö, byggnadsvård och arkeologi

Två personer renoverar en vit kakelugn, nära taket

Kulturförvaltningen samverkar med allt från länets kommuner och länsstyrelsen till föreningar, organisationer och privatpersoner i frågor kring samhällsplanering, kulturmiljö och byggnadsvård och bidrar på så vis till en hållbar utveckling och en god gestaltad livsmiljö.

I miljön avtecknar sig spåren av mångtusenårig mänsklig aktivitet, allt ifrån de första invandrarnas kvarlämnade redskap och gravar till vår tids samhällsbygge med vägar, tätorter och industrier. Kulturarvet är helt enkelt en viktig del av infrastrukturen i länet – en kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt.

Vårt regionala arbete inom kulturmiljö kan handla om stöd i planeringsprocessen, kulturhistoriska planeringsunderlag, rådgivning kring byggnadsvård och hållbart byggande eller arkeologisk expertkunskap.

Verksamhetsberättelse 2021

2021 var för Kulturmiljöenheten ett annorlunda år. Och ändå inte. Här hittar du vår senaste verksamhetsberättelse.

Antikvarisk medverkan

Står du inför en renovering av en historiskt värdefull byggnad eller kyrka? Vi erbjuder antikvarisk medverkan.

Kyrkor och kyrkogårdar

Kyrkor och kyrkogårdar är en mycket betydelsefull del av kulturarvet. Vi är sedan länge en självklar samtals- och samarbetspart i kyrkohistoriska frågor.

Gestaltad livsmiljö

Kulturförvaltningens medarbetare är en resurs för kommuner och andra aktörer i sitt arbete med den gestaltade livsmiljön.

Remisser och rådgivning

Behöver du stöd eller rådgivning inom kulturmiljöfrågor? Vi ger dig professionell vägledning i alla ärenden som berör kulturmiljön.

Arkeologi

Vår arkeologiska verksamhet spänner från större arkeologiska undersökningar till att svara på frågor från intresserade privatpersoner.

Byggnader och hus

Runt om i Västra Götaland finns fantastiska byggnader och hus! De tillhör det byggda kulturarvet som är skapat av oss människor och väcker ofta minnen och känslor. Charmiga äldre trähus, idylliska torpmiljöer, kyrkor från medeltiden eller bostadsområden från 1960-talet - alla berättar de för oss om sin tid och sin del av historien.

Platser och landskap

Vad sägs om 100 mil av pilgrimsleder, fascinerande fornlämningar och platser som är väl värda en omväg vid utflykter? Förvaltningen för kulturutveckling finns ofta på plats i landskapet och inventerar, dokumenterar och förmedlar kunskapen om de natur- och kulturhistoriska värdena.

Jan Johansson

Enhetschef Kulturmiljö

Telefonnummer

Mobil: 070-659 03 46