Kultur och konstarter

Vi arbetar med rådgivning, kunskapsspridning, fortbildning, utveckling, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, i nära samverkan med kulturlivet och regionens kommuner.

Nyskapande och utveckling, oavsett bransch, sker ofta där verksamhetsområden, kompetenser och idéer möts. Därför fokuserar en stor del av vår verksamhet på att erbjuda kunskap, möten och samverkan. 

Nyhetsbrev

Vi delar med oss av omvärldsbevakning, tips och kunskap i våra nyhetsbrev.

Nätverk

Utvecklas tillsammans! Vi organiserar en rad nätverk inom flera av våra verksamhetsområden.