Om oss

Alla invånare i Västra Götaland har rätt till ett rikt kulturliv. Det är en central del av regionens vision Det goda livet.

Kulturförvaltningen arbetar för att skapa förutsättningar för just det. Vi vill att alla invånare och besökare ska ha nära till kultur, natur och kulturarv. Genom närvaro och verksamhet i hela regionen når och angår vi många. Tillsammans med andra utvecklar, förmedlar och skapar vi kunskap och upplevelser. Med vår samlade kompetens verkar vi för ett hållbart samhälle och ett gott liv för alla i hela regionen.   

Kultur i Västra Götalandsregionen

Så arbetar Västra Götalandsregionen för regionens kulturliv, både genom egna institutioner och förvaltningar, och genom att ge uppdrag till andra.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland. Ett kulturliv där alla människor, oavsett förutsättningar, kan uppleva och utöva kultur, och ta del av vårt gemensamma kultur- och naturarv.

Så arbetar vi

Kulturförvaltningen är en kunskapsorganisation med en stor bredd av olika arbetsmetoder och verktyg. Vi förmedlar och bidrar med vår kompetens i en rad olika processer och projekt, för regionens kommuner, för civilsamhället och för aktörer inom kultur, kulturarv och naturarv.

Organisation

Kulturförvaltningen är organiserad för att ge tjänstepersonsstöd till regionens kulturpolitiska organ, Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling. Vi främjar, stöttar och utvecklar Västra Götalands kulturliv tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.

Vi erbjuder

Vi arbetar med rådgivning, kunskapsspridning, fortbildning, utveckling, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, i nära samverkan med kulturlivet och regionens kommuner.

Arbeta hos oss

Bli en av oss! Inom Kulturförvaltningen samlas en rad olika kompetenser.