Barn och unga

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur, oavsett var man bor eller vem man är. Vi erbjuder fortbildning, nätverk, inspiration och vägledning så att kulturutövare, kommuner, institutioner och civilsamhället kan erbjuda alla barn och unga konst och kultur med hög konstnärlig kvalitet. Utbudsförmedling genom Kulturkatalogen Väst och det regionala arrangörsstödet är viktiga pusselbitar i det arbetet.

Målet är att alla barn och unga i Västra Götaland ska ha tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet och ha möjlighet till att själva skapa. Vi arbetar därför aktivt för att stärka barns rättigheter och deltagande, oavsett förutsättningar. Genom att förmedla föreställningar, workshops och besöksmål, genomföra fortbildningar och nätverksträffar, ta fram bokningsbara utställningar, driva projekt och ta fram handlednings- och metodmaterial bidrar vi till att utveckla och stärka kulturen för barn och unga. 

Scenkonstdagarna Barn och unga 2024

Den 17 - 18 april genomfördes årets stora scenkonsthändelse för barn och unga. Två dagar, tre scener. Tack alla som medverkade till att göra dessa dagar till ett så fint arrangemang.

grafisk bild som innehåller orden: 11-12 april 2023 samt Kultur i skolan lotteri eller garanti? till höger i bild grafiska element, i färgerna turkos, rött, rosa och svart

Kultur i skolan – lotteri eller garanti

I april 2024 arrangerade Kulturförvaltningen i VGR och Mölndals stad den nationella konferensen Kultur i skolan – lotteri eller garanti. På den här sidan kommer du att hitta dokumentation från dessa dagar, men även material som du kan arbeta vidare med på egen hand. Sidan är under uppbyggnad.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Nätverket UDGA – Ung delaktighet genom arrangörskap

Välkommen till ett nätverk för dig som på ett eller annat sätt arbetar med unga, inom offentlig sektor eller ideell kultursektor. Med workshops, kurser och erfarenhetsdelning vill vi skapa intresse och möjliggöra för fler att jobba med ungt arrangörskap. Ambitionen är att man som vuxen ska bli bättre på att bemöta och ta tillvara på ungas engagemang - och på så sätt stärka ungas möjligheter att ta plats och utveckla kulturlivet.

Det regionala arrangörsstödet

Varje år avsätter Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen pengar till det regionala arrangörsstödet. Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga.

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med som scenkonstbranschen ska kunna använda för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.

Två par barnhänder håller eller spänner gröna, gula och rosa garner med redskap av trä.

Slöjdhandledarutbildningen

Slöjdhandledarutbildningen är en fortbildning för dig som vill jobba med barn och unga. Med utgångspunkt i den traditionella slöjden arbetar vi med enkla tekniker, lätta att anpassa efter olika förutsättningar och behov. Utbildningen består av sex heldagar, med olika teman, under en termin. Under hösten 2024 kommer den att hållas i Borås på Textilmuseet och på Borås museum.

Nätverk

Utvecklas tillsammans! Vi organiserar en rad nätverk inom flera av våra verksamhetsområden.