Fristadsregion Västra Götaland

Hotade författare, journalister och konstnärer ska kunna finna en trygg plats i Västra Götaland och därför är Västra Götalandsregionen en fristadsregion. Att vara en fristadsregion betyder ett starkt ställningstagande för yttrandefriheten för konstnärer som lever under hot i sina hemländer. Hotade konstnärer runt om i världen ska under två års tid kunna bosätta sig i en kommun, som genom regionalt stöd, kunnat bli en fristadskommun i Västra Götaland.

Fakta Fristadsregion Västra Götaland

Yttrandefriheten utmanas ständigt och många författare, journalister och konstnärer runt om i världen utsätts för diskriminering och förföljelser vilket begränsar deras möjlighet att vara verksamma. Västra Götalandsregionen vill tydligt ta ställning för demokrati och yttrandefrihet. Hotade författare, journalister och konstnärer ska kunna finna en trygg plats i Västra Götaland och därför är Västra Götalandsregionen sedan 2014 en fristadsregion inom ramen för ICORN (International Cities of Refuge Network).

Att vara en fristadsregion betyder förutom ett starkt ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet att hotade konstnärer runt om i världen under två år kan bjudas in till en fristadskommun i Västra Götaland. På Förvaltningen för kulturutveckling finns en fristadskoordinator som arbetar med att stötta de kommuner som redan är eller önskar bli en fristad. Kommunerna erbjuds dels ett ekonomiskt regionalt stöd, dels ett informations- och kunskapsstöd för att etablera sig som fristadskommuner. Dessutom erbjuds kommunerna att delta i det långsiktiga utvecklingsarbete som bedrivs i gemensamma etablerade nätverk regionalt, nationellt och internationellt. 


Information in English: Cities of Refuge in Västra Götaland

Cities of Refuge in Västra Götaland –
Taking a stand for democracy and freedom of speech

Freedom of speech is constantly under threat and many authors, journalists and artists around the world are victims of discrimination and persecution, limiting their ability to work. Region Västra Götaland wants to take a clear stand for democracy and freedom of speech. Threatened authors, journalists and artists should always be able to find a safe place in Västra Götaland, so since 2014 Region Västra Götaland has run a Cities of Refuge operation within the framework of ICORN (International Cities of Refuge Network).

In addition to taking a clear stand on behalf of democracy and freedom of speech, being a Cities of Refuge region means that artists under threat anywhere in the world can be invited to a safe city or municipality in Västra Götaland for a period of two years. At the Cultural Development Administration there is a Cities of Refuge Coordinator who works to support those municipalities that already are or wish to become a safe haven. These municipalities are offered regional financial support as well as assistance in the form of information and expertise to help their establishment as City of Refuge municipalities. They are also offered the chance to take part in the long-term development programme that is run in joint networks regionally, nationally and internationally.


Om utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck

"Det tar tid för kroppen att vänja sig vid friheten. Tid för hjärnan att förlita sig på att ingen förföljer dig, ingen väger dina ord i en misstänksam vågskål." Så säger Ghirmay Yohannes, författare och poet, tidigare fristadsstipendiat i Göteborg, i en intervju med Mustafa Can från utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck. Här kan du läsa mer om utställningen.

Fristadsantologi/City of Refuge anthology

Hösten 2020 hade vi en utlysning för fristadskonstnärer som vill bli publicerade på svenska, och söker en ny publik i Sverige. De har fått skicka in bidrag till en fristadsantologi som släpptes i samarbete med Bokförlaget Korpen den 24 september 2021. Autumn 2020 we had an Open Call for persecuted artists hoping to be published in Sweden, looking for a new audience in Sweden. They could send in texts for our City of Refuge anthology, which was released by Bokförlaget Korpen September 24 2021.

Fristadshandboken – en handbok för Sveriges fristäder inom ICORN

Kulturrådet vill genom denna handbok underlätta städernas viktiga arbete och verka för att fler svenska städer blir fristäder för författare och andra konstnärer som lever under hot i sina hemländer. Handboken beskriver vad som ingår i att vara fristad inom nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) och hur det fungerar i Sverige.

Johanna Lindström

Koordinator

Telefonnummer

Daniella Pind

Enhetschef

Telefonnummer