Delaktighet för barn och unga

Kulturförvaltningen strävar ständigt efter att öka ungas inflytande och delaktighet i beslutsprocesser som påverkar dem.

Kunskapsbank för delaktighet

Vill du ha verktyg för att göra barn och unga delaktiga, och se till att de får inflytande på riktigt? Här hittar du en omfattande samling metoder, handledningar, länkar, arbetssätt och inspiration.

Ungas delaktighet genom arrangörskap

Vi arbetar arrangörskap som metod för att öka ungas delaktighet. Läs mer om hur man genom arrangörskap kan stärka ungas möjligheter att aktivt påverka och delta i kulturlivet.

Delaktighet i kulturskolan

Här finns metoder, fördjupningsmaterial och kontakt för dig som vill utveckla arbetet med delaktighet i kulturskolan.

Anette Andersson Huber

Producent

Telefonnummer

Ebba Kostmann

Regionutvecklare

Telefonnummer

Jonna Börjesson

Konsulent

Telefonnummer

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer