Arrangörs- och publikutveckling

Vi har som uppdrag att stödja och stimulera arrangörer, att underlätta och utveckla förutsättningar för alla kulturarrangörer i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kurser, handledning, utvecklingsprojekt och nätverksbyggande. Inom ramen för arrangörsutveckling hittar du också Festivalplattformen, som specifikt verkar för att skapa nya möjligheter för kulturfestivalerna i regionen, och RePublik som är ett centrum för publikutveckling.

Boka föreläsningar och workshops i publik- och arrangörsutveckling

Nu har ni möjlighet att möta två av våra konsulenter för samtal och workshops, för att ta reda på hur ni kan utveckla era verksamheter utifrån publikutveckling och arrangörsutveckling. Såväl kommunala kulturförvaltningar som olika typer av konst- och kulturorganisationer berörs ju av frågor inom dessa fält. Vi erbjuder olika kostnadsfria föreläsningspaket om publikutveckling och kulturarrangörens betydelse. Välkommen att läsa mer här.

Festivalarrangör?

Vill du inspireras av andra festivalarrangörer? Eller få inspiration inför turnéläggning? Här har vi samlat ihop länkar till massor av kulturfestivaler, i en enda lista. Vi jobbar för att kulturfestivalarrangörer i Västra Götaland att nätverka och förkovra sig, inhämta kunskaper och kontakter och utbyta erfarenheter.

Nätverket UDGA – Ung delaktighet genom arrangörskap

Välkommen till ett nätverk för dig som på ett eller annat sätt arbetar med unga, inom offentlig sektor eller ideell kultursektor. Med workshops, kurser och erfarenhetsdelning vill vi skapa intresse och möjliggöra för fler att jobba med ungt arrangörskap. Ambitionen är att man som vuxen ska bli bättre på att bemöta och ta tillvara på ungas engagemang - och på så sätt stärka ungas möjligheter att ta plats och utveckla kulturlivet.

Guide i publikutveckling

Guide i publikutveckling är ett planeringsverktyg för kulturorganisationer som vill arbeta med publikutveckling. Här hittar du praktiska råd, framgångsfaktorer, fallstudier och intervjuer. Du kan använda guiden för att bygga upp en publikutvecklingsplan för hela organisationen, för en specifik gren inom verksamheten eller för enstaka evenemang – använd de delar som passar er!

På turné

På Turné är en ny nationell turnéstruktur för svenska och internationella artister inom jazz, folk- och världsmusik, kammarmusik och populärmusiken.

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Kontakt

Johanna Hagerius

Konsulent publikutveckling

Telefonnummer

Ernesto Romero Escobar

Konsulent arrangörsutveckling

Telefonnummer

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling

Telefonnummer

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen

Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer